medaile
 

VELKOMORAVSKÁ UNIVERZITA
STRÉCOVSKO-TETINSKÁ

Myšlenka otevřít webovou stránku a tím získat bezprostřednější spojení stréců a tetin navzájem i se světem byla už delší dobu tak říkajíc na spadnutí - takže když konečně mezi nás přistála, přejme jí úspěch‚ bytí pestré a životem kolotající. Ať je dokladem živě strécovského vztahu k realitě, neustále přinášejícího nové možnosti naši vezdejší skutečnost poznávat, orientovat se v ní a držet palce všemu, co v sobě nese kladný náboj budoucího. Bylo by naivně mylné mít zato, že stréci a tetiny jsou zapřisáhlí staromilci, prchající před počítačem či mobilem v nelíčené hrůze do spásného šera bájných dřevně moravských tradic jako svého času Spolek zabudnutých Slávů v Bohatýrské trilogii do bájesloví staročeského. Naopak: vítáme tyto chytré a mnohostranné prostředky, dávající další volný prostor myšlence strécovské a jejímu blahodárnému vlivu na vývoj naší galaxie.

Pro všechny, kdo chtějí o strécích a tetinách vědět bližší údaje, budiž adresa www.streci-fms.cz vstupním kódem do rozlehlých hájemství činnosti a historie tohoto nevšedního sdružení na poli muziky, svérázné filosofie a básnivě zapeklitého smyslu pro humor.

Přejme si, aby provždycky zůstávala mezi stránkami života jednou z těch trvale světlých.

 

Veledůležité oznámení pro stréce a tetiny

AKCE DIÁŘE 2021

Drazí absolventi VUST !

Hlásám, že slavné tradiční diáře jsou pro Vás připraveny, (přednostně pro ty z Vás, kteří poctivě platíte roční příspěvky). Letos jsme je nemohli rozdávat u vstupu do sálu a moje myšlenka, že je budeme rozdávat postupně v určený den a hodinu v kavárně Adria, se zdá v této době obtížně uskutečnitelná. Ozvěte se na strécovský E-mail necj@seznam.cz a domluvíme se na způsobu převzetí.

Nabízím „výdejní okénko" na adrese: J.N. Brno - Černá Pole, Novotného 27, nebo pošlete delší frankovanou obálku s Vaší adresou.

Přednosta katedry jazykových nevyhnutelností
a proděkan pro styk
strécovské veřejnosti s vědeckou radou
MUStr. Josef Nečas

Hej hola stréci a tetiny!
49. výroční setkání stréců a tetin

Drazí stréci a tetiny

Letošní plánované 49. SETKÁNÍ se ze známých důvodů

nekoná!

Na Setkání absolventů Velkomoravské University Strécovsko-Tetinské v roce 2021 dostanete obvyklou pozvánku.

Vaše smutná vědecká rada

 

  
© 2007 FMS • www.streci-fms.cz • streci@seznam.cz  |||  webdesign © Petrex Design • www.petrex.cz