medaile
 

VELKOMORAVSKÁ UNIVERZITA
STRÉCOVSKO-TETINSKÁ

Veledůležité oznámení pro stréce a tetiny

Hola stréci a tetiny!
Akce roku se kvapem blíží!

46. výroční setkání stréců a tetin

se koná již 14. října 2017 v sále Dělnického domu na Jamborově ulici v Brně.
Záštitu nad letošním setkáním převzal
primátor statutárního města Brna Ing. Petr Vokřál

 

  
© 2007 FMS • www.streci-fms.cz • streci@seznam.cz  |||  webdesign © Petrex Design • www.petrex.cz