medaile
 

VELKOMORAVSKÁ UNIVERZITA
STRÉCOVSKO-TETINSKÁ

Myšlenka otevřít webovou stránku a tím získat bezprostřednější spojení stréců a tetin navzájem i se světem byla už delší dobu tak říkajíc na spadnutí - takže když konečně mezi nás přistála, přejme jí úspěch‚ bytí pestré a životem kolotající. Ať je dokladem živě strécovského vztahu k realitě, neustále přinášejícího nové možnosti naši vezdejší skutečnost poznávat, orientovat se v ní a držet palce všemu, co v sobě nese kladný náboj budoucího. Bylo by naivně mylné mít zato, že stréci a tetiny jsou zapřisáhlí staromilci, prchající před počítačem či mobilem v nelíčené hrůze do spásného šera bájných dřevně moravských tradic jako svého času Spolek zabudnutých Slávů v Bohatýrské trilogii do bájesloví staročeského. Naopak: vítáme tyto chytré a mnohostranné prostředky, dávající další volný prostor myšlence strécovské a jejímu blahodárnému vlivu na vývoj naší galaxie.

Pro všechny, kdo chtějí o strécích a tetinách vědět bližší údaje, budiž adresa www.streci-fms.cz vstupním kódem do rozlehlých hájemství činnosti a historie tohoto nevšedního sdružení na poli muziky, svérázné filosofie a básnivě zapeklitého smyslu pro humor.

Přejme si, aby provždycky zůstávala mezi stránkami života jednou z těch trvale světlých.

 

 

  
© 2007 FMS • www.streci-fms.cz • streci@seznam.cz  |||  webdesign © Petrex Design • www.petrex.cz