medaile
 

AKTUALITY

STRÉCI, TETINY

I když naše snaha o informování strécovské i všeobecné veřejnosti má ještě drobné chyby, snažíme se o propagaci hudebních akcí, které nemají tisíce korun na reklamu, a není důležité, jsou–li dílem absolventů FMS. (Každý muzikant je totiž v podstatě stréc, či tetina.) Chcete–li čemukoliv, co si zaslouží plný sál, zajistit zájem návštěvníků, posílejte e-maily na adresu:

necj@seznam.cz

Službu mající stréc to už pošle dál.

 
 

Věrní absolventi z Ořechova, dědicové strécovskélho práva, rechtorovy dcery, jeho vnučka, pravnuk a obyvatelé z ořechovské Zavadilovy ulice, opět pořádají na uctění památky slavného občana

Ořechovské strécovské Setkání.

(Viz pozvánka). Už loňské první bylo velice zdařilé a dá se očekávat, že se i to letošní povede. Neváhejte a zapište si datum 24. května do diáře!

Podrobnější informace kliknutím zde.

MUStr. Josef Nečas
Přednosta katedry jazykových nevyhnutelností
a proděkan pro styk
strécovské veřejnosti s vědeckou radou

 

Výhradně tvorbě skupiny Beatles se rozhodl sbormistr Lukáš Prchal věnovat svůj podzimní ateliér v Lomnici u Tišnova. Pod jeho laskavým, leč přísným vedením jsme nastudovali vícehlasá aranžmá písní notoricky známých i poněkud méně známých. Dotkli jsme se různých tvůrčích etap skupiny, a to včetně jejich období experimentálního a psychedelického. Všechno proběhlo za doprovodu malé doprovodné kapely složené z Roberta Orsáčka, MUStr.Richarda Lanka a Michala Tvrdého.. Součástí tohoto workshopu byla též páteční poslechová přednáška beatlesologa MUStr.Richarda Lanka a vše se pak završilo sobotním koncertem pod názvem Strawberry Fields & Lomnice Forever!

Ve sboru jsme mohli vidět i MUTr. Danu Linkeschovou. Celá akce byla tradičně skvěle organizována MUTr. Bárou Pavlišovou i její mámou, zasloužilou tetinou MUTr. Leou Pavlišovou. (pamětníci jistě vzpomenou i na stréca fotografa a malíře MUSTr.Jaroslava Pavliše)

Přiložené fotografie ze sobotního koncertu pořídila tetina z nejzasloužilejších MUTr. Dada Klementová.

Tož tak Fis Cis
dvě B tři B, já vím tati

 

Tetiny a z Ořechova a Modřic se ozvaly, že tam kde to všechno začalo to musí končit, ale ne hned. Organizují tedy:

Přátelské setkání v Ořechově

4. června 2023

Milé tetiny, ctění stréci ! Dne 4. června se s odehrálo Ořechovské Strécovské setkání – milé posezení a povzpomínání na stréca Rudýnka.
Na hřbitov se dostavila delegace stréců a tetin nejenom z Brna. Přijeli taky od Jihlavy, Olomouce, Přerova, někteří tradičně na kole. Byli přivítáni chlebem a solí i zdravotní tekutinou, rozsvítili svíčky a položili květiny.
Zastupující stréc rechtór Klapetek pronesl důstojný projev a potom jsme se přesunuli k Rybníčku. Program byl bohatý od skvělých dechových Taškaříků a flétnového kvarteta tetiny Kláry Zavadilové z místní ZUŠ, přes soubor Stará Líšeň, dětský folklórní soubor Sedmikrásek a Ořechovské dudáky.
Kromě našich absolventů, dle údajů hospody, přihlíželo přes stovku ořechovských a okolních diváků. Po slavnostních fanfárách jsme mezi sebe přivítali pana starostu Tomáše Dudíka a jeho zástupce Pavla Smištíka s manželkami. Pod jejichž laskavou záštitou se celá akce konala. Uvítali jsme i muzikanta Stanislava Směju zakladatele zdejší kapely.
Po ukončení programu a oficiální části jsme se přesunuli na hospodský dvoreček k ohni. Děti si opekly špekáčky a skotačily na trampolíně, dospěláci si popovídali. K tomu nám až do pozdního večera nám hrál stréc Ošek Oliva s kamarády staré trampské a folkové písně.
Celá akce se za slunečného počasí náramně vydařila. Děkujeme manželům tetině a strécovi Lhoteckým za parádní organizaci.
Rádi ji v příštím roce zopakujeme.

Fis Cis ! MUTr. Dana a MUStr. Leo Linkeschovi

Program a podrobnosti ke stažení kliknutím zde.

 

50. Setkání stréců a tetin je minulostí

Výroční setkání stréců a tetin proběhlo v sobotu 16. října 2021 v Dělnickém domě.

Příspěvek stréca Štěpáníka k 50. výročí vzniku Velkomoravské univerzity strécovské a tetínské ke stažení kliknutím zde.

 
 
 
© 2007 FMS • www.streci-fms.cz • streci@seznam.cz  |||  webdesign © Petrex Design • www.petrex.cz