medaile
 

AKTUALITY

STRÉCI, TETINY

I když naše snaha o informování strécovské i všeobecné veřejnosti má ještě drobné chyby, snažíme se o propagaci hudebních akcí, které nemají tisíce korun na reklamu, a není důležité, jsou–li dílem absolventů FMS. (Každý muzikant je totiž v podstatě stréc, či tetina.) Chcete–li čemukoliv, co si zaslouží plný sál, zajistit zájem návštěvníků, posílejte e-maily na adresu:

necj@seznam.cz

Službu mající stréc to už pošle dál.

 
 

50. Setkání stréců a tetin je minulostí

Výroční setkání stréců a tetin proběhlo v sobotu 16. října 2021 v Dělnickém domě.

 

SLOVO ZÁVĚREM

Oslovovat se „strécu, tetino“ je hřejivé, srdečné a taky velice praktické, když si nemůžeme náhodou vzpomenout na jméno jedné z mnoha osob s kterými se léta známe ze strécovských Setkání. A budeme se tak oslovovat a zůstaneme navždy absolventy naší Alma mater Velkomoravské University Strécovsko - Tetinské, i když se už nebudeme každý podzim scházet. Zůstali jsme 14 let po smrti našeho nezapomenutelného stréca zakladatele, rechtora profesora Rudolfa Zavadila věrni a zůstáváme jeho odkazu věrni i nadále, ale každoroční absolventský příspěvek 200 korun už dávno přestal při stoupajcích cenách stačit a hlavně, přestáváme stačit my, vědecká rada. Částečné omlazení snížilo jen o málo věkový průměr. Za ta léta od roku 1971 do roku 2021 je množství absolventů i přes přirozený úbytek přes tisíc, ale pravidelný čestný příspěvek platí jen kolem tříset. To je pro organizování málo. Už dávno nestačí jen nadšení členů vědecké rady. Budeme se i nadále potkávat a oslovovat „strécu, tetino“ a naše slavná pomyslná universita bude existovat stále a nejen v našich vzpomínkách. Bude navždy zapsaná nesmytelným písmem v seznamu světových vysokých škol hned za Universitou Karlovou a možná i před ní.

Platný zůstává slib daný všemi absolventy při slavnostním promočení a je naší nezrušitelnou povinností jej plnit. (Jeho znění jsme si každoročně poslechli při slavnostním promočení z úst promotora university v podobě, jak je uvedeno v prvním almanachu na straně 12).

Společně odpovídáme jak jsme od roku 1971 až po letošek odpovídali

Tak slibujeme!

Vědecká rada Velkomoravské University Strécovsko-Tetinské

 
 
 
© 2007 FMS • www.streci-fms.cz • streci@seznam.cz  |||  webdesign © Petrex Design • www.petrex.cz