medaile
 

AKTUALITY

STRÉCI, TETINY

I když naše snaha o informování strécovské i všeobecné veřejnosti má ještě drobné chyby, snažíme se o propagaci hudebních akcí, které nemají tisíce korun na reklamu, a není důležité, jsou–li dílem absolventů FMS. (Každý muzikant je totiž v podstatě stréc, či tetina.) Chcete–li čemukoliv, co si zaslouží plný sál, zajistit zájem návštěvníků, posílejte e-maily na adresu:

necj@seznam.cz

Službu mající stréc to už pošle dál.

 
 

Přátelské setkání v Ořechově

24. května 2024

Na letošní akci nás na Českém rozhlasu Brno pozvala MUTr. Jarmila Růžičková už v úterý. Den konání Ořechovského setkání přivítala příroda stréce a tetiny bouřkou a vydatným deštěm. Nezdolní pořadatelé MUSTr.&MUTr. Lhotečtí, kteří bydlijó hned vedle Zavadilovy ulice ani stréc s tetinó Linkeschovi to nevzdali. Rozhodli se „obrovskó siló" a pro jistotu přemístili část programu do sálu restaurace. Náš stréc rechtor na výsostech Rudýnek Zavadil se domluvil se strécem svatým Petrem a nakonec spolu zařídili krásné slunečné odpoledne. Lehce upravený program proběhl ke vší spokojenosti, slovem ho provázel MUSTr. Leo Linkesch. Začali jsme návštěvó stréca rechtóra - dějištěm byl Tikovický hřbitov i s chlebem a slivovicó. Promluvil tradičně MUSTr. Milan Klapetek a důstojně ho poslóchali nejenom příchozí pocestní, ale i stréc Ořechovské starosta a místostarosta. Od 15,00 už v Hospodě u rybníčka zazněly strécovské Fanfáry. Úvod měl pan starosta MUSTr. Tomáš Dudík, který zmínil i 790 let od prvního dochovaného záznamu o Ořechově Následovala Strécovská hymna s Rudovým sólem - Ořechov! Po slavnostním předávání diplomů s proslovem MUSTr. Milana Klapetka přišlo na řadu Vystoupení tetin ze Staré Líšně v duchu dávných kupletů i ochutnávkó brněnskýho hanteca MUTr. Růžena Žalkovská, Flétny pod vedením MUTr. Kláry Zavadilové, Výborná dechovka Taškaříci - MUSTr. František Kříž, Strécovská beseda v nastudování HuHuTech - MUSTr.Miloš Paleček, MUTr.Dana Linkeschová, MUSTr.Milan Klapetek, Parádní oživení s kytarou MUSTr. Richard Lank a krojované vystoupení Ořechovského Sedmikrásku - MUTr.Markéta Dudíková. Závěrem ještě až do nočních hodin doplnil písničkami (původně k ohni) místní tradičně skvělý Leoš Oliva band . Mnohé nedůvěřivé zejména místní návštěvníky možná odradilo nespolehlivé počasí avšak ti, co přišli si to parádně užili. Budeme-li chtít uchovat nezničitelnou tradicí, tak možná příští roky ponecháme více volného prostoru. Potřebujeme přestávky na to, aby se stréci s tetinama potkali a pobavili aji mezi sebó.

Tož zůstávéte zdraví a dobré mysli - Fis Cis

 

Tetiny a z Ořechova a Modřic se ozvaly, že tam kde to všechno začalo to musí končit, ale ne hned. Organizují tedy:

Přátelské setkání v Ořechově

4. června 2023

Milé tetiny, ctění stréci ! Dne 4. června se s odehrálo Ořechovské Strécovské setkání – milé posezení a povzpomínání na stréca Rudýnka.
Na hřbitov se dostavila delegace stréců a tetin nejenom z Brna. Přijeli taky od Jihlavy, Olomouce, Přerova, někteří tradičně na kole. Byli přivítáni chlebem a solí i zdravotní tekutinou, rozsvítili svíčky a položili květiny.
Zastupující stréc rechtór Klapetek pronesl důstojný projev a potom jsme se přesunuli k Rybníčku. Program byl bohatý od skvělých dechových Taškaříků a flétnového kvarteta tetiny Kláry Zavadilové z místní ZUŠ, přes soubor Stará Líšeň, dětský folklórní soubor Sedmikrásek a Ořechovské dudáky.
Kromě našich absolventů, dle údajů hospody, přihlíželo přes stovku ořechovských a okolních diváků. Po slavnostních fanfárách jsme mezi sebe přivítali pana starostu Tomáše Dudíka a jeho zástupce Pavla Smištíka s manželkami. Pod jejichž laskavou záštitou se celá akce konala. Uvítali jsme i muzikanta Stanislava Směju zakladatele zdejší kapely.
Po ukončení programu a oficiální části jsme se přesunuli na hospodský dvoreček k ohni. Děti si opekly špekáčky a skotačily na trampolíně, dospěláci si popovídali. K tomu nám až do pozdního večera nám hrál stréc Ošek Oliva s kamarády staré trampské a folkové písně.
Celá akce se za slunečného počasí náramně vydařila. Děkujeme manželům tetině a strécovi Lhoteckým za parádní organizaci.
Rádi ji v příštím roce zopakujeme.

Fis Cis ! MUTr. Dana a MUStr. Leo Linkeschovi

Program a podrobnosti ke stažení kliknutím zde.

 

50. Setkání stréců a tetin je minulostí

Výroční setkání stréců a tetin proběhlo v sobotu 16. října 2021 v Dělnickém domě.

Příspěvek stréca Štěpáníka k 50. výročí vzniku Velkomoravské univerzity strécovské a tetínské ke stažení kliknutím zde.

 
 
 
© 2007 FMS • www.streci-fms.cz • streci@seznam.cz  |||  webdesign © Petrex Design • www.petrex.cz