medaile
 

OSVĚŽIVÝ FENOMEN STRÉCOVSTVÍ

Možná jste se už někdy setkali ve všednodenní praxi s titulární zkratkou MUStr. nebo MUTr., aniž by to vzbudilo vaši pozornost či dokonce snahu dopátrat se jejich významu. Většinou totiž navozují dojem něčeho, co by mohlo souviset s lékařskými disciplinami - jenže, upozorněme, není tomu tak, až snad na známý fakt, že hudba může léčit. Neboť obě vyjadřují, že jde o jedince, kteří jsou absolventy university strécovské a tetinské.

Jde o neexistující vysoké učení, jehož životnost prověřila letos (2007) už šestatřicetiletá praxe a všestranná činnost jeho absolventů: dokazuje, že oproti jakékoliv existující vysoké škole, jejíž funkčnost je v praxi potom zpochybnitelná, má pro život mnohem větší význam universita, která sice neexistuje, ale zato funguje.

Myšlenka strécovská postupně vykrystalizovala v myslích a srdcích lidu muzikantského, kterému je dán do vínku nenápadný sklon k filozofování, které oni sami označují skromným termínem "mudrování", aniž by měli na mysli libomudrctví Jakuba Hrona. Nepochybně se nezmýlíme, uvedeme-li hned na počátku této stati pozdějšího profesora brněnské konzervatoře Rudolfa Zavadila. Pamětník MUStr. Jan "Jam" Oščádal o tom říká:
"Všechno začalo v roce 1956, když se jeho sestře narodil syn a náš dnešní rechtor poprvé pronesl prorocká slova: "Žádný Rudo, už su stréc!" Tento způsob oslovení propagovaly nejprve studentské dvojice Zavadil - Coufalík a Faltus - Bárta, načež se k tomu připletl, zdánlivě opět náhodou, Luděk Švábenský, který pojmenoval svoji pražskou kapelu - byť spisovně česky - "Šest strýců", čímž podnítil stréca Zavadila (a to už nebyla náhoda) k vydání prvního strécovského glejtu. Stalo se tak v roce 1971 v Ivančicích, kam sezval na oslavy desetiletého trvání kapely Kombo všechny známé muzikanty, kteří se mezitím rozutekli do celého světa..."

Už nešlo jen o nápad, šlo o uvedení ideje do skutečnosti.

A tady se prosadila myšlenka odít celou věc do důstojného vědecko-pedagogického hávu: i vznikla FACULTAS MORAVIENSIS STRAECORUM, zkráceně FMS (latináře upozorňujeme na vzácnou výjimku ve výslovnosti slova "straecorum", kde písmeno C je čteno jako C, a nikoliv jak by pravidlo žádalo, jako K). Už sám fakt, že v čele Moravské Fakulty Strécovské stanul STRÉC RECHTOR, dával tušit, že se toto učení brzy rozvine do rozsahu university, což se časem vskutku stalo - dík výzkumné činnosti katedry pro extrapolaci strécovské existence dospěla věc až k odhalení, že jde vlastně o znovuotevření Velkomoravského učiliště, jehož existence byla odvážně vydedukována z archeologických nálezů období Velké Moravy a název se později ustálil co UNIVERSITAS MAGNOMORAVIENSIS STRAECORUM TETINARUMQUE, VELKOMORAVSKÁ UNIVERSITA STRÉCOVSKÁ a TETINSKÁ.

Že byly už dávno předtím pojaty mezi absolventy také Tetiny, dokládá jejich emancipovaný vztah k myšlenkám vůbec, k myšlence strécovské pak zvláště. Této slibují věrnost při promočním aktu nově promočení absolventi a absolventky, kteří obdrží titul MUStr. (Moraviensis Universitatis Straec - Stréc University Moravské) potažmo MUTr.(Moraviensis Universitatis Tetina tetinarum - Tetina mezi tetinami University Moravské) a je tedy důležité s touto myšlenkou se jak náleží seznámit - viz další studijní materiály této stránky.

 

 
© 2007 FMS • www.streci-fms.cz • streci@seznam.cz  |||  webdesign © Petrex Design • www.petrex.cz