medaile
 

PRÁVNÍ DĚJINY FMS

(Fakulty Moravských Stréců, což byl prapůvodní název tohoto významného, ač neexistujícího vysokého učiliště, než bylo odhaleno, že jako universita zřejmě existovalo už v době Velkomoravské)

Opatrnost je matkou moudrosti, jak pravil před bitvou u Hradce Králové c.k. polní zbrojmistr Ludvík rytíř Benedek. Po bitvě zjistil, že ji ze samé opatrnosti prohrál, což však na zásadě nic nemění: dříve, než si člověk cokoliv začne s nějakým hnutím, spolkem či institucí, jeví se moudrým přesvědčit se, zda mu taková známost nemůže ublížit v provozování živnosti. Například hugenoti byli velmi hodní, vzdělaní a sympatičtí lidé, ale jen proto se s nimi kamarádit mohlo se v jisté chvíli ukázat jako velmi neprozřetelné (viz Dějiny Francie, Bartolomějská noc). Vzhledem k tomu, že i dnes řádí v našich zemích různé extremistické spolky a nejrůznější -isté, člověk už si pomalu ničím néni isté. Tím spíš je třeba, aby bylo ve věcech jasno. Může například děvče ze slušné rodiny jít do biografu s někým, kdo má před jménem předznamenání MUStr. ?

To je důvod, proč předkládáme strécovské i nestrécovské veřejnosti tento Náčrt právních dějin FMS (dnešní VUST, Velkomoravské university strécovsko-tetinské), neboť i zde budiž světlo:

Strécovská fakulta byla založena v době, která žádnou takovou instituci úředně nepostrádala - spíše naopak. Proto se FMS okamžitě po svém vynoření ponořuje do ilegality. Ne snad, že by nebyly možnosti v nějaké podobě úředně existovat: bylo by to však znamenalo vypracovat každoroční plán činnosti a předkládat jej ke schválení, plánovanou činnost úředně vykazovat, sbírat sovětské zkušenosti, mandelinku bramborovou nebo alespoň starý papír; mohlo to dojít až k požadavku pochodovat v máji pod transparentem "Sovětský stréc - náš vzor". To vše je schopno zahubit jakoukoliv myšlenku spolehlivěji nežli každá represe. Proto stréc rechtor s moudrostí sobě vlastní a óřadem korunovanou vyřkl své pevné hanácké "NIKOLIV !". Strécovská setkání se konala pod firmami různých zavedených institucí či jako soukromé rodinné oslavy.

Avšak: Jak už je v našich zemích běžno, zdrávo a nutno, pootočilo se kolo dějin a vše bylo rázem naprosto jinak. Po řetězci zralých úvah, konaných při "vařeném" (a kontrolně i mimo ně) došlo k historickému rozhodnutí: Budeme ÚŘEDNĚ !

Díla se podjal MUStr. Richard Kubáček a výsledek na sebe nedal dlouho čekat: Už zhruba za rok (né-li ještě dříve !) nastalo slavné ÚŘEDNÍ ZROZENÍ FMS.

Tento DEN VYSTOUPENÍ Z IGELITU se připomíná 23. dubna (což uvádíme i pro potřeby hvězdopravců a stoletého kalendáře). Na základě potvrzeného statutu máme IČO, účet u České spořitelny a vědomí, že se po tisíci letech můžeme konečně ke svému strécovství otevřeně hlásit.

Zbývá doodpovědět v úvodu nadhozenou otázku: Je slučitelné se zásadami opatrnosti být strécem či tetinou a veřejně se k tomu znát ? - Soudíme, že největší neopatrnost, které se dopouštíme, je samotný náš příchod na tento svět. Být součástí velké rodiny absolventů naší Alma Máter je proti tomu úplná milimikromalina...

 

 
© 2007 FMS • www.streci-fms.cz • streci@seznam.cz  |||  webdesign © Petrex Design • www.petrex.cz