medaile
 

ZÁPISY VĚDECKÉ RADY

ZÁPIS VR z 24. 3. 2022

 1. Dlouhých pět měsíců trvalo než jsme se sešli k tradičnímu hodnocení 50. SETKÁNÍ. Bránil nám zlomyslný covid a zdravotní indispozice důležitých radních, stréců Badury a Polanského. Teď byli mezi námi a vypadali, k naší radosti, opět plní obrovské strécovské síly.
 2. Stréci Badura a Klapetek přednesli svá úvodní, hřejivá strécovsky moudrá slova a pak už se rozproudila pět měsíců odkládaná volná rozprava o minulosti a snad i budoucnosti naší Alma mater. Hodnocení slavného loňského Setkání proběhlo rychle, protože obvyklé strécovské situace, které možná narušily průběh programu, jsme už za tu dobu zapomněli a v paměti zůstaly jen okamžiky radostné.
 3. Naše horoucí strécovká a tetinská srdce tentokrát potěšilo nejen společné mudrování, ale navíc se dočkaly zaslouženého potěšení i naše chuťové buňky což zařídila pilná tetina Saša s kolektivem restaurace Nebeský mlýn.
S pozdravem FIS CIS!
STRÉC PEPA NEC

 

ZÁPIS Z POSLEDNÍ VĚDECKÉ RADY 21. 9. 2021

 1. Je úžasné jak se projevuje obrovská síla a dlouholeté zkušenosti členů vědecké rady. Všichni přítomní se zúčastnili jednání zasvěceně a každý znal své úkoly.
 2. Po krátkém zahájení stréc Polanský přečetl svůj SLEDOVANEC a jediný bod, který rozvířil diskuzi byla nutnost, dávat programu volný průběh bez zbytečného „konferování".
 3. Oslavnou řeč k Hanákově Ceně J. Blahy napíše stréc Jura Suchý, přednese spolu s řečí na Kašubu stréc Šimíček senior. (toto téma bylo složité, snad jsem to pochopil správně).
 4. Tradiční část, ŘÁDY a ÚŘADY přednesl stréc Badura bez připomínek radních. Tisk všeho potřebného a tubusy, tradičně zajistí Jára Bekros Kramář.
 5. Důležitý bod, dostatek, kvalitu a chlazení vína, řešila a vyřešila tetina Alexandra, slivovici nabídl stréc Filip.
 6. Fotodokumentaci 50. Setkání zajistí jako absolventskou práci Radovan Kramář.
 7. Tato porada byla poslední, vše důležité se bude řešit ON LINE.
FIS CIS! ZAPISOVATEL STRÉC NEC Už nikdy více!

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 16. 8. 2021

Tentokrát byly rohlíčky (body jednání), obzvláště vypečené.
 1. Prvním bodem mělo být focení vědecké rady do 3. almanachu, ale z terasy pivovaru nás vyhnala průtrž mračen.
 2. Následovalo zkušební fotografování na schodech restaurace. (Asi deset fotek, dokud jsme nebyli všichni).
 3. Konečně následovala hlavní a důležitá fotka. Stihla se ale jen jedna. (Někteří radní se spěchali převléknout do civilu, zřejmě se už těšili na pivo). Jedna fotka není dost bohatý výběr.
 4. Musíme spoléhat na umění Mistra Kurta Bartáka, který snad vytvoří z té jediné fotky důstojný obraz poslední vědecké rady naší slavné Alma mater.
 5. Dalším bodem bylo obvyklé rokování, ale zapisovatel se ocitl na méně důležitém konci dlouhého stolu, v blízkosti dalších hovořících hostů restaurace, takže nemůže podat ucelenou zprávu o projednávaných záležitostech, což vlastně nevadí, protože všichni máme a někteří i používáme internet.
 6. Každý z nás zná své projednávané úkoly a s jejich plněním seznámí ostatní členy rady na dalším zasedání v pondělí 6. září v 16 hodin tentokráte už opět v přívětivější badatelně restaurace Zastávka.
MUStr. Josef Nečas - nezapisující zapisovatel

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 28. 6. 2021

 1. I přes omluvenou nepřítomnost opor vědecké rady tetiny Saši a stréců Cedidly a Klapetka, byla účast hojná a diskuse plodná. Stréc Badura seznámil přítomné s výdobytky minulého mudrování na mini radě v Babicích a otevřel debatu o programu 50. Setkání. Bude se podobat tomu, který se nemohl loni uskutečnit s možnostmi dalších vylepšení. Bude nutno určitý základ programu oznámit včas tvůrcům pozvánky, aby mohla být, spolu s pfinančním dopisem vytištěna do konce srpna a svěřena poště začátkem září!
 2. Stréc Jára Bekros slíbil vytištění všech požadovaných tiskovin včas, v obvyklé vysoké kvalitě a přijatelné ceně. Jedná se o Diplomy, deset kusů prvních silných Almanachů, diáře 2022, almanachy č. 3 (250 ks), pozvánky a finanční dopis.
 3. Stréci Šimíčkové přednesli návrh, možnost zapsat naši Universitu do pamětní knihy města Brna a oslavit ji tak navěky v historii města. Za předpokladu, že se iniciativně chopí shromažďování vhodného materiálu, byl návrh předběžně schválen. O pomoc byli požádáni - poslední zakládající člen Stréců Laďa Káňa a správce archívu stréc Pepa NEC.
 4. Nutnost zajistit včas do připravovaného Almanachu 3, fotku současné vědecké rady, vedla radní k rozhodnutí, uskutečnit další jednání rady 16. srpna na dvoře Starobrněnské pivnice na Mendlově náměstí, kde je prostor pro uskutečnění akce. O focení bude požádán (za mírný obolus) Mistr Kurt Barták. Pozadí není problém doplnit dodatečně. Slušný universitní oděv fotografovaných je povinný.
 5. Stréci Filip a Badura odborně a zasvěceně srovnali očekávaná vydání a příjmy a jevili se být opatrně spokojeni. (Nebyla opomenuta nutnost nechat nějaké peníze na vydání do roku 2023 a dál).
 6. Přítomní byli seznámeni se svými úkoly a rozešli se spokojeně do svých domovů.
 7. POZOR! Příští rada se koná na nádvoří Starobrněnského pivovaru 16. srpna v 16 hodin.
FIS CIS ! STRÉC NEC

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 1. pokovidový

Dne 8.června se uskutečnilo první pokovidové zasedání vědecké rady.

 1. Místo konání: Babická strécovská usedlost stréca Badury.
 2. Zúčastnilo se šest členů rady, kteří se prokázali potvrzením o očkování vakcínou Pfizer.
 3. Nejdůležitější z projednávaných bodů bylo,že v sobotu dne 16.října 2021 se uskuteční SETKÁNÍ, kde oslavíme 50. výročí znovuzaložení Velkomoravské University Strécovsko-Tetinské.
 4. Další předjednané body týkající se programu a obvyklým organizačním záležitostem, budou předloženy k posouzení širšímu plénu v pondělí 28.června v 16.hodin v obvyklé badatelně restaurace Zastávka.
Účast nutná!
FIS CIS ! STRÉC PEPA NEC - zapisovatel

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 8. 6. 2020

 1. Od loňského roku jsme se neviděli, karanténa znemožnila naše mudrování. Naštěstí je ten kurvavirus na členy VR krátký! Pracovití stréci a tetiny, jak je teď v módě, pracovali z domova, takže přípravy na 49. setkání jsou v plném proudu. Suvenýry a diáře jsou připraveny natolik, že by Setkání mohlo být už v červnu.
 2. Jednání zahájil stréc Badura poděkováním za zvládnutí loňského 48. Setkání. Ohlas strécovské veřejnosti byl velice kladný.
 3. V průběhu jeho řeči vytáhla tetina Ilona pokladní blok a zkasírovala přítomné, což vyvolalo tradiční debatu o neplatičích, mezi kterými je i mnoho známých osobností. Radní, kteří navrhují nové absolventy, měli by je také upozornit, že každoroční příspěvky jsou čestná povinnost a dohlédnout na jejich platební morálku.
 4. Obrovské úsilí tetin Saši, Ilony a stréca Libora v přípravě a rozesílání finančních dopisů si zaslouží mimořádnou pochvalu. Kontrola adresátů a lepení adres je stála mnoho času, sil (a peněz za posilující tekutinu - víno).
 5. Dlouhou přestávkou způsobenou karanténou, zážitky a nápady přeplnění radní, nezvladatelně diskutovali a tak lze jen v matných bodech popsat výsledek tohoto zasedání:
  • Návrhů na čísla programu je tolik, že mnozí účinkující budou přesunuti až do 50. Setkání. Navrhovatelé musí sondovat u navrhovaných, zda mají čas a zájem.
  • Loňský MUStr.Band s pořadem „Stréci sobě" se natolik osvědčil, že bude opět hlavní hvězdou programu. Na starosti to bude opět mít stréc Jura Suchý, (pro nezničitelnou píli navržený do vědecké rady).
  • Na návrhy řádů a úřadů je zatím dost času, ale kovolijec Hryciov dostane zakázku na kovolití. Počet potřebných řádů nahlásí stréc Badura.
  • I když orchestr WraaDap Band hrající k tanci se velice osvědčil, dáme pravděpodobně opět po létech šanci strécovskému Jazz Archivu. Má slavné výročí a zaslouží si to.
 6. Datum dalšího zasedání VR bude včas sdělen, zatím jsou všichni pověřeni pracovat pilně doma.
FIS CIS ! NEC

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 30. 9. 2019

 1. První rokování v nové badatelně Zastávka na Úvoze bylo zahájeno mudrováním nad repertoárem MUStr. Bandu k čemuž byl přizván jeho leader Jura Suchý. Hvězdní členové tohoto hudebního tělesa budou překvapením večera.
 2. Sledovanec stréca Polanského byl podroben pilnému zkoumání a uznán způsobilým. Přesuny řečníků zaviněné nepřítomnosti tří obvyklých Mistrů slova, se budou řešit za pochodu. Část textu týkající se ocenění Vincence Kummra dostal k mírnému krácení stréc Cedidla.
 3. Úřadu pro udělování řádů a úřadů se vzorně věnuje stréc Badura. Přednesl hlášení o výsledcích svého bádání a byl pochválen. Je nutné, aby vyznamenaní stréci byli včas informováni a byli přítomni.
 4. Stréc Šimíček sen. přednesl svou vědeckou práci o životě a díle budoucího držitele ceny Josefa Blahy.
 5. Zprávu o hospodaření přednese letos na Setkání stréc Cedidla. (Jan Šimíček jun. bude mimo Evropu).
 6. Víno bílé i červené bude zajištěno v dostatečném množství. Otázka prodejců se ještě řeší.
 7. Polystyrenová čísla pro 48. 49. a 50. Setkání slíbil zajistit stréc Filip.
 8. Universitní tiskárna BEKROS předvedla jako vzorek krásný tubus a plná strécovské energie se pustí do diářů, diplomů a leporel.
 9. Ubytování pro přespolní umělce je zajištěno strécem Polanským.
 10. Nejbližší vědecká rada ve výborné restauraci ZASTÁVKA bude až jako hodnotící předvánoční. Vše nutné až do SETKÁNÍ bude se řešit pomocí internetu.

 11. (Toto je zpráva č. 2! Včerejší trochu květnatější se zrádně ztratila z počítače a to mě přimělo k zamyšlení nad její nepatrnou důležitostí. To, co sděluje každý člen rady ví a ostatní to vědět nepotřebují).
FIS CIS ! STRÉC NEC

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 2. 9. 2019 ve VINO ART

  Bez oficiálního zahájení se všichni sešlí, po dovolené čerství, pustili chutě do práce.
 1. Zajímavá byla vrácená pošta se složenkami.
  Mezi dávno již zesnulými a bez oznámení přestěhovanými se našli i tací, kterým bylo líto dvou stovek a tak dopis nepřevzali. Dobře udělali. Takový druh spořílků mezi stréci a tetinami nepotřebujeme.
 2. Stréc Jára Kramář donesl ke schválení návrh pozvánky a kromě změn velikosti a barvy písmen nebylo významnějších námitek. Do pátku předá natištěné pozvánky pracovitým tetinám a ty je, po doplnění strécem Mrňou zkontrolovaných adres připraví a předají poště ČR.
 3. Zkoumání programu uvedeného na pozvánce se ujal stréc Polanský. Detaily vypracuje a předá do Přerova MUStru. J.C. Po minirecitalu Vladislava Bláhy a klasobraní Jana Brody bude ještě přidáno vystoupení jesenického Jazzového dua a pak se už zaskví Jurou Suchým nově vytvořený MUStr. Band a s ním Jan Smigmátor.
 4. Veškerý program, kromě jmenovaného MUStr. Bandu, bude uvádět hvězdná strécovská dvojice Cedidla - Kapitánčík. MUStr. Band pak představí publiku (z materiálu připraveného stréci Filipem a Nečasem) Vojta Polanský.
 5. Přípravy vyhlášení řádů a úřadů se zasvěceně tradičně ujal stréc Badura, který také navštíví výhradního dodavatele vína a zajistí dostatečné množství skvělého nápoje. Tentokrát dva druhy bílého a dva červeného.
 6. Největší nápor úkolů padl na zástupce firmy Bekros stréca Járy K. (Pozvánky, diplomy, diáře, vstupenky, leporela atd.) Díky svému mládí a odolnosti se nezhroutil a slíbil vše dodat včas a v požadované kvalitě.
 7. Nejbližší mudrování vědecké rady se bude konat 30. září, ale pozor! V restauraci ZASTÁVKA naproti Vina Artu ! Vchod z Úvozu, nebo Gorkého ulice.
GES DES! Po parném létu ještě nevzkříšený STRÉC NEC

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 24. 6. 2019 ve VINO ART

 1. Po změně data konání 48. SETKÁNÍ na 26. října, jsme se vrátili k myšlence vést program v duchu STRÉCI SOBĚ. Ve svých mini recitálech vystoupí dva význační sólisté a po nich ryze strécovský Midi band sestavený MUStr. Jurou Suchým, který doprovodí MUStr. Jana Smigmatora v přibližně 30 minutovém pásmu swingu. Tím je letošní program vyřešen takřka geniálně. K tanci bude opět hrát osvědčený WraaDap Band.
 2. Tento program bude uveden na pozvánce, kterou do vědecké rady 2. září připraví stréc NEC. V tisku musí být silně zvýrazněna změna data konání 48. SETKÁNÍ !
 3. Dalším bodem jednání byly řády a úřady. Návrh stréca Šimíčka st. na udělení Řádu Josefa Blahy byl přijat jednomyslně a i ostatní navržení prošli bez námitek.
 4. Jako suvenýry budou letos opět diáře na příští rok, (Dílo už bylo předáno do osvědčených rukou grafika stréc Švába a Jára Bekros slíbil jejich dodání do Dělnického domu dřív než 15 minut po zahájení schodu). Dalším suvenýrem bude dávné, znovu vzkříšené leporelo s kresbami a slavnými citáty stréca rechtora.
 5. Nepřítomný omluvený stréc Polanský je tímto požádán, aby byly pro zájemce z vědecké rady zhotoveny DVD kopie z 47. Setkání. Je to krácená hodinová vzpomínka na mimořádně zdařilý ročník z řady našich Setkání a mnohý z nás ji bude mít rád ve své CDtéce..
 6. Dvěma přítomným, tetině Janě Putnové a strécovi Klapetkovi, bylo gratulováno k narozeninám a posléze, po jejich odchodu do pracovního procesu, jim bylo připito na zdraví. Živijóó!
 7. Zatím je přihlášeno pět žadatelů o studium v naší Alma mater. Nebudeme asi letos překračovat desítku.
 8. Dále už byly řešeny drobné problémy, jako např. tubusy na diplomy,(vyřeší stréci Vojta a Jára), a zbývající množství almanachů pro nové absolventy, (mám jich ještě 22 kusů).
 9. Stréc Vašek Badura informoval zbývající přítomné o svých sportovních, cestovatelských a zdravotních aktivitách a byl poučen, že se má vzhledem k věku poněkud ukáznit a neohrožovat průběh budoucího Setkání svými oblíbenými operacemi.
 10. S pocitem dobře vykonané práce se vědecká rada rozloučila a rozjela k trávení zasloužené dovolené.
 11. Příští vědecké mudrování je domluveno na 2. září!
FIS CIS! NEC

 

ZÁPIS Z MIMOŘÁDNÉ VĚDECKÉ RADY 27. 5. 2019 ve VINO ART

 1. Protože jsem z rodinných důvodů nebyl jednání přítomen a mám obsah z druhé ruky, omlouvám se za stručnost.
 2. Důležitým bodem byla debata o programu, ale ten je zatím ve stadiu zrodu. Příště více.
 3. Ještě důležitějším je změna konání 48. SETKÁNÍ. Strécovská situace posunula datum z 12. na 26. říjen.
 4. I když bude změna data uvedena na pozvánkách, je nutné informovat všechny stréce a tetiny na potkání.
  48. SETKÁNÍ se bude konat v sobotu 26. října na obvyklém místě v obvyklou dobu.
 5. Příští vědecká rada bude opět ve VINO ART 26. června v 16 hodin.
FIS CIS! STRÉC NEC

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 29. 4. 2019 ve VINO ART

 1. Prvně byl přečten a promudrován finanční dopis, sepsaný strécem NECem. Po několika úpravách získal definitívní podobu a byl radními schválen. K zajištění tisku v Bekrosu se nabídla t. Saša, která pak společně s t. Ilonou završí celou akci obvyklým náročným způsobem.
 2. Stréc NEC zainteresované obešle aktuálním seznamem nebožtíků, aby tito dopis a pak i pozvánku zbytečně nedostávali, když už se nemohou, ač by rádi, na Setkání dostavit.
 3. Dále nastala komplikovaná debata o možné dotaci a nájmu sálu. Důležité úřední a právní záležitosti jsou pro prostého stréce zapisovatele natolik složité, že je ponechá nezapsané. Naskýtá se otázka, zda by funkci zapisovatele neměl převzít někdo fundovanější.
 4. V minulém zápisu bylo uvedeno několik účinkujících v programu, ale zatím zůstává takřka jistá jen Maďarská jazzová skupina, kterou zajišťuje a do značné míry i financuje nezastupitelný, hrdinný stréc Vašek Tolar. Jejich vystoupení bude věnován větší čas a bude jim naplněn i záměr, chápat SETKÁNÍ jako mezinárodní akci stréců a tetin. Anoncovanou mezinárodnost je nutno zdůraznit i na chystané pozvánce.
 5. Pro obvyklé suvenýry je zatím navrženo historické, na stréca rechtora vzpomínkové leporelo. O vytištění bude rozhodnuto po dohodě se strécovskou firmou Bekros. Stréc NEC mudruje, že by to nakreslil znovu a líp, Záleží ovšem na tom, zda se od té dávné doby zlepšil v kreslení.
 6. Slosovatelné kupóny - (vstupenky), se osvědčily jako zpestření i jako možnost zjištění počtu platících návštěvníku. Problémem je, že už není, co dávat do cen. Páni a paní radní, rozhlédněte se doma po nevhodných dárcích, málo čtených nových knihách. Možná postačí oblíbená cena, lahvinka vína.
 7. Závěrem sezení rady padl podnětný návrh, shromáždění muzikantských historek a vtipů. Všichni jsme studnicemi veselých zážitků. Problémem zůstává, že tu není kdo by to shromáždil a sepsal.
 8. Další vědecké mudrování bylo určeno na pondělí 10. června.
FIS CIS! STRÉC NEC

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 1. 4. 2019 ve VINO ART

 1. Prvním bodem jednání rady byla gratulace zasloužilému radnímu J.N. k osmdesátinám. Oslavenec přišel pozdě a skoro oslavu zmeškal, což lze omluvit právě dosažením vysokého věku.
 2. Vědecká rada navrhla (v zájmu omlazení a zvýšení aktivity rady) Docenta MUStr. Miloše Filipa jako dalšího člena Vědecké rady. Návrh jmenování bude přednesen na Setkání Stréců a Tetin. Docent MUStr. Miloš Filip bude zapojen do společného díla jako Přednosta Úřadu pověřeného řešením neřešitelných úkolů.
 3. …..a hned se obrovskou silou ujal dořešení akce dotace, spolu s ostatními zainteresovanými. Kdo, co, kolik, čeho má zajistit, nemůže nezasvěcený do účetních uzávěrek do zápisu uvést. Oni však ví.
 4. Ve stadiu zrodu je program 48.Setkání.
  1. Čtyřčlenná Maďarská skupina (30 min.)
  2. MUStr. Vladislav Bláha - kytara (10 min.)
  3. Dívčí saxofonový Q. (10 min.) (Jejich existenci zjistí a účast zajistí stréci Filip a Treblík)
  4. Reserva – Hudební seskupení „Stréci sobě" případně i s MUStr. Smigmátorem. (10 min.)
  5. K tanci 22 - 24 WraaDap Band stréca Treblíka.
 5. Speakry večera by měli být stréci Cedidla a nově Boris Kapitánčík. (ještě o tom neví).
 6. Dohled nad průběhem a tradičním časovým skluzem večera je svěřen osvědčenému MUStr.Polanskému.
 7. Přípravou pfinančního dopisu a poté i pozvánky je opět pověřen stréc NEC. (Dohlédne aby se na pozvánce opět neobjevil mylný údaj, Divadlo Šanson!)
 8. Příští zasedání rady a kontrola splněných úkolů 29. dubna v 16 hodin.
Za blahopřání všem ze srdce děkuje stréc zapisovatel PEPA NEC. (80)
P.S. Abych si zasloužil tolik nezasloužené chvály (viz příloha 1), přidávám povzdech starého stréca (viz příloha 2).

 

ARCHIV ZÁPISŮ VĚDECKÉ RADY

  
© 2007 FMS • www.streci-fms.cz • streci@seznam.cz  |||  webdesign © Petrex Design • www.petrex.cz