medaile
 

ZÁPISY VĚDECKÉ RADY

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 29. 4. 2019 ve VINO ART

 1. Prvně byl přečten a promudrován finanční dopis, sepsaný strécem NECem. Po několika úpravách získal definitívní podobu a byl radními schválen. K zajištění tisku v Bekrosu se nabídla t. Saša, která pak společně s t. Ilonou završí celou akci obvyklým náročným způsobem.
 2. Stréc NEC zainteresované obešle aktuálním seznamem nebožtíků, aby tito dopis a pak i pozvánku zbytečně nedostávali, když už se nemohou, ač by rádi, na Setkání dostavit.
 3. Dále nastala komplikovaná debata o možné dotaci a nájmu sálu. Důležité úřední a právní záležitosti jsou pro prostého stréce zapisovatele natolik složité, že je ponechá nezapsané. Naskýtá se otázka, zda by funkci zapisovatele neměl převzít někdo fundovanější.
 4. V minulém zápisu bylo uvedeno několik účinkujících v programu, ale zatím zůstává takřka jistá jen Maďarská jazzová skupina, kterou zajišťuje a do značné míry i financuje nezastupitelný, hrdinný stréc Vašek Tolar. Jejich vystoupení bude věnován větší čas a bude jim naplněn i záměr, chápat SETKÁNÍ jako mezinárodní akci stréců a tetin. Anoncovanou mezinárodnost je nutno zdůraznit i na chystané pozvánce.
 5. Pro obvyklé suvenýry je zatím navrženo historické, na stréca rechtora vzpomínkové leporelo. O vytištění bude rozhodnuto po dohodě se strécovskou firmou Bekros. Stréc NEC mudruje, že by to nakreslil znovu a líp, Záleží ovšem na tom, zda se od té dávné doby zlepšil v kreslení.
 6. Slosovatelné kupóny - (vstupenky), se osvědčily jako zpestření i jako možnost zjištění počtu platících návštěvníku. Problémem je, že už není, co dávat do cen. Páni a paní radní, rozhlédněte se doma po nevhodných dárcích, málo čtených nových knihách. Možná postačí oblíbená cena, lahvinka vína.
 7. Závěrem sezení rady padl podnětný návrh, shromáždění muzikantských historek a vtipů. Všichni jsme studnicemi veselých zážitků. Problémem zůstává, že tu není kdo by to shromáždil a sepsal.
 8. Další vědecké mudrování bylo určeno na pondělí 10. června.
FIS CIS! STRÉC NEC

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 1. 4. 2019 ve VINO ART

 1. Prvním bodem jednání rady byla gratulace zasloužilému radnímu J.N. k osmdesátinám. Oslavenec přišel pozdě a skoro oslavu zmeškal, což lze omluvit právě dosažením vysokého věku.
 2. Vědecká rada navrhla (v zájmu omlazení a zvýšení aktivity rady) Docenta MUStr. Miloše Filipa jako dalšího člena Vědecké rady. Návrh jmenování bude přednesen na Setkání Stréců a Tetin. Docent MUStr. Miloš Filip bude zapojen do společného díla jako Přednosta Úřadu pověřeného řešením neřešitelných úkolů.
 3. …..a hned se obrovskou silou ujal dořešení akce dotace, spolu s ostatními zainteresovanými. Kdo, co, kolik, čeho má zajistit, nemůže nezasvěcený do účetních uzávěrek do zápisu uvést. Oni však ví.
 4. Ve stadiu zrodu je program 48.Setkání.
  1. Čtyřčlenná Maďarská skupina (30 min.)
  2. MUStr. Vladislav Bláha - kytara (10 min.)
  3. Dívčí saxofonový Q. (10 min.) (Jejich existenci zjistí a účast zajistí stréci Filip a Treblík)
  4. Reserva – Hudební seskupení „Stréci sobě" případně i s MUStr. Smigmátorem. (10 min.)
  5. K tanci 22 - 24 WraaDap Band stréca Treblíka.
 5. Speakry večera by měli být stréci Cedidla a nově Boris Kapitánčík. (ještě o tom neví).
 6. Dohled nad průběhem a tradičním časovým skluzem večera je svěřen osvědčenému MUStr.Polanskému.
 7. Přípravou pfinančního dopisu a poté i pozvánky je opět pověřen stréc NEC. (Dohlédne aby se na pozvánce opět neobjevil mylný údaj, Divadlo Šanson!)
 8. Příští zasedání rady a kontrola splněných úkolů 29. dubna v 16 hodin.
Za blahopřání všem ze srdce děkuje stréc zapisovatel PEPA NEC. (80)
P.S. Abych si zasloužil tolik nezasloužené chvály (viz příloha 1), přidávám povzdech starého stréca (viz příloha 2).

 

ARCHIV ZÁPISŮ VĚDECKÉ RADY

  
© 2007 FMS • www.streci-fms.cz • streci@seznam.cz  |||  webdesign © Petrex Design • www.petrex.cz