medaile
 

ZÁPISY VĚDECKÉ RADY

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 24. 6. 2019 ve VINO ART

 1. Po změně data konání 48. SETKÁNÍ na 26. října, jsme se vrátili k myšlence vést program v duchu STRÉCI SOBĚ. Ve svých mini recitálech vystoupí dva význační sólisté a po nich ryze strécovský Midi band sestavený MUStr. Jurou Suchým, který doprovodí MUStr. Jana Smigmatora v přibližně 30 minutovém pásmu swingu. Tím je letošní program vyřešen takřka geniálně. K tanci bude opět hrát osvědčený WraaDap Band.
 2. Tento program bude uveden na pozvánce, kterou do vědecké rady 2. září připraví stréc NEC. V tisku musí být silně zvýrazněna změna data konání 48. SETKÁNÍ !
 3. Dalším bodem jednání byly řády a úřady. Návrh stréca Šimíčka st. na udělení Řádu Josefa Blahy byl přijat jednomyslně a i ostatní navržení prošli bez námitek.
 4. Jako suvenýry budou letos opět diáře na příští rok, (Dílo už bylo předáno do osvědčených rukou grafika stréc Švába a Jára Bekros slíbil jejich dodání do Dělnického domu dřív než 15 minut po zahájení schodu). Dalším suvenýrem bude dávné, znovu vzkříšené leporelo s kresbami a slavnými citáty stréca rechtora.
 5. Nepřítomný omluvený stréc Polanský je tímto požádán, aby byly pro zájemce z vědecké rady zhotoveny DVD kopie z 47. Setkání. Je to krácená hodinová vzpomínka na mimořádně zdařilý ročník z řady našich Setkání a mnohý z nás ji bude mít rád ve své CDtéce..
 6. Dvěma přítomným, tetině Janě Putnové a strécovi Klapetkovi, bylo gratulováno k narozeninám a posléze, po jejich odchodu do pracovního procesu, jim bylo připito na zdraví. Živijóó!
 7. Zatím je přihlášeno pět žadatelů o studium v naší Alma mater. Nebudeme asi letos překračovat desítku.
 8. Dále už byly řešeny drobné problémy, jako např. tubusy na diplomy,(vyřeší stréci Vojta a Jára), a zbývající množství almanachů pro nové absolventy, (mám jich ještě 22 kusů).
 9. Stréc Vašek Badura informoval zbývající přítomné o svých sportovních, cestovatelských a zdravotních aktivitách a byl poučen, že se má vzhledem k věku poněkud ukáznit a neohrožovat průběh budoucího Setkání svými oblíbenými operacemi.
 10. S pocitem dobře vykonané práce se vědecká rada rozloučila a rozjela k trávení zasloužené dovolené.
 11. Příští vědecké mudrování je domluveno na 2. září!
FIS CIS! NEC

 

ZÁPIS Z MIMOŘÁDNÉ VĚDECKÉ RADY 27. 5. 2019 ve VINO ART

 1. Protože jsem z rodinných důvodů nebyl jednání přítomen a mám obsah z druhé ruky, omlouvám se za stručnost.
 2. Důležitým bodem byla debata o programu, ale ten je zatím ve stadiu zrodu. Příště více.
 3. Ještě důležitějším je změna konání 48. SETKÁNÍ. Strécovská situace posunula datum z 12. na 26. říjen.
 4. I když bude změna data uvedena na pozvánkách, je nutné informovat všechny stréce a tetiny na potkání.
  48. SETKÁNÍ se bude konat v sobotu 26. října na obvyklém místě v obvyklou dobu.
 5. Příští vědecká rada bude opět ve VINO ART 26. června v 16 hodin.
FIS CIS! STRÉC NEC

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 29. 4. 2019 ve VINO ART

 1. Prvně byl přečten a promudrován finanční dopis, sepsaný strécem NECem. Po několika úpravách získal definitívní podobu a byl radními schválen. K zajištění tisku v Bekrosu se nabídla t. Saša, která pak společně s t. Ilonou završí celou akci obvyklým náročným způsobem.
 2. Stréc NEC zainteresované obešle aktuálním seznamem nebožtíků, aby tito dopis a pak i pozvánku zbytečně nedostávali, když už se nemohou, ač by rádi, na Setkání dostavit.
 3. Dále nastala komplikovaná debata o možné dotaci a nájmu sálu. Důležité úřední a právní záležitosti jsou pro prostého stréce zapisovatele natolik složité, že je ponechá nezapsané. Naskýtá se otázka, zda by funkci zapisovatele neměl převzít někdo fundovanější.
 4. V minulém zápisu bylo uvedeno několik účinkujících v programu, ale zatím zůstává takřka jistá jen Maďarská jazzová skupina, kterou zajišťuje a do značné míry i financuje nezastupitelný, hrdinný stréc Vašek Tolar. Jejich vystoupení bude věnován větší čas a bude jim naplněn i záměr, chápat SETKÁNÍ jako mezinárodní akci stréců a tetin. Anoncovanou mezinárodnost je nutno zdůraznit i na chystané pozvánce.
 5. Pro obvyklé suvenýry je zatím navrženo historické, na stréca rechtora vzpomínkové leporelo. O vytištění bude rozhodnuto po dohodě se strécovskou firmou Bekros. Stréc NEC mudruje, že by to nakreslil znovu a líp, Záleží ovšem na tom, zda se od té dávné doby zlepšil v kreslení.
 6. Slosovatelné kupóny - (vstupenky), se osvědčily jako zpestření i jako možnost zjištění počtu platících návštěvníku. Problémem je, že už není, co dávat do cen. Páni a paní radní, rozhlédněte se doma po nevhodných dárcích, málo čtených nových knihách. Možná postačí oblíbená cena, lahvinka vína.
 7. Závěrem sezení rady padl podnětný návrh, shromáždění muzikantských historek a vtipů. Všichni jsme studnicemi veselých zážitků. Problémem zůstává, že tu není kdo by to shromáždil a sepsal.
 8. Další vědecké mudrování bylo určeno na pondělí 10. června.
FIS CIS! STRÉC NEC

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 1. 4. 2019 ve VINO ART

 1. Prvním bodem jednání rady byla gratulace zasloužilému radnímu J.N. k osmdesátinám. Oslavenec přišel pozdě a skoro oslavu zmeškal, což lze omluvit právě dosažením vysokého věku.
 2. Vědecká rada navrhla (v zájmu omlazení a zvýšení aktivity rady) Docenta MUStr. Miloše Filipa jako dalšího člena Vědecké rady. Návrh jmenování bude přednesen na Setkání Stréců a Tetin. Docent MUStr. Miloš Filip bude zapojen do společného díla jako Přednosta Úřadu pověřeného řešením neřešitelných úkolů.
 3. …..a hned se obrovskou silou ujal dořešení akce dotace, spolu s ostatními zainteresovanými. Kdo, co, kolik, čeho má zajistit, nemůže nezasvěcený do účetních uzávěrek do zápisu uvést. Oni však ví.
 4. Ve stadiu zrodu je program 48.Setkání.
  1. Čtyřčlenná Maďarská skupina (30 min.)
  2. MUStr. Vladislav Bláha - kytara (10 min.)
  3. Dívčí saxofonový Q. (10 min.) (Jejich existenci zjistí a účast zajistí stréci Filip a Treblík)
  4. Reserva – Hudební seskupení „Stréci sobě" případně i s MUStr. Smigmátorem. (10 min.)
  5. K tanci 22 - 24 WraaDap Band stréca Treblíka.
 5. Speakry večera by měli být stréci Cedidla a nově Boris Kapitánčík. (ještě o tom neví).
 6. Dohled nad průběhem a tradičním časovým skluzem večera je svěřen osvědčenému MUStr.Polanskému.
 7. Přípravou pfinančního dopisu a poté i pozvánky je opět pověřen stréc NEC. (Dohlédne aby se na pozvánce opět neobjevil mylný údaj, Divadlo Šanson!)
 8. Příští zasedání rady a kontrola splněných úkolů 29. dubna v 16 hodin.
Za blahopřání všem ze srdce děkuje stréc zapisovatel PEPA NEC. (80)
P.S. Abych si zasloužil tolik nezasloužené chvály (viz příloha 1), přidávám povzdech starého stréca (viz příloha 2).

 

ARCHIV ZÁPISŮ VĚDECKÉ RADY

  
© 2007 FMS • www.streci-fms.cz • streci@seznam.cz  |||  webdesign © Petrex Design • www.petrex.cz