medaile
 

ZÁPISY VĚDECKÉ RADY - 2011

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY PRVNÍ PO SETKÁNÍ A POSLEDNÍ V TOMTO ROCE 30. 11. 2011

 1. V zasedací místnosti v Sonátě se sešli stréci a tetiny v usnášení schopném počtu. Někteří členové rady se omluvili, jiní ne, další jen prosvištěli místností. (stréci Klapetek a Skřepský zavalení prací, tetina Jana P. měla v troubě cukroví.)
 2. Bylo shledáno, že ohlas strécovské veřejnosti byl veskrze kladný. (viz.zápis v aktualitách).
 3. Za nepříjemnost, kterou způsobil MORAVANCE nestrécovský zvukař se strécovi Slabákovi rádi omluvíme, nic to ale nemění na obrovském úspěchu který MORAVANKA na Setkání měla.
 4. Stréc Šimíček už myslí na budoucnost a organizuje v březnu strécovský koncert v Dolních Bojanovicích, jakož i vydání CD s hudbou převážně strécovskou, na což má už dokonce částečně přislíbeny sponzory.
 5. Stréc Šimíček rozmístil a pilně doplňoval mezi přítomné štampelky chutného vícestupňového nápoje a oslavil tak svoje, zatím ještě nekulaté narozeniny. (69)
 6. Intenzivně bylo při tom vzpomínáno na stréce, kteří, pokud by byli živi, rádi by s námi pili.
 7. Stréc Čeněk Červený nabízel do archivu a pro strécovskou veřejnost historické fotky a nahrávky orchestrů již dávno neexistujících.
 8. Vysoce bylo odbornou strécovskou veřejností ceněno vystoupení Nostalgia Q. a přepadového ddílu stréca Mottla. Na mnohé dotazy sdělujeme, že to byl mnohokráte již hraný, slavný Strécovský kvartet stréca Coufalíka.
 9. S přáním klidných Vánoc a Nového kroku se rada rozešla k rodinným krbům. Nejbližší zasedání bude oznámeno v únoru.
Se stejným přáním se letos loučí zapisovatel STRÉC NEC.

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 25. 10. 2011

 1. Do slavného SETKÁNÍ chybí ještě zhruba 10 dní a na dnešní poslední vědecké radě chybělo několik důležitých stréců. (Fux, Šimíček, Papež, Cedidla a další.) Zřejmě se jim zdá, že to podstatné je už připraveno, ale ukázalo se, že tomu tak není.
 2. Nastala strécovská situace a tiskárna dotiskovala pověření pro úřady stréců, z nichž mnozí o tom ještě neví a dokonce nejsou ani známy jejich adresy. Stréc Fux text pověření připravill, ale nikdo nebyl pověřen pověření vytisknout. S nasazením obrovské strécovské síly byl úkol částečně splněn.
 3. Stréc Skřebský oznámil nedostatečný počet talárů a slíbil navštívit soudní dvůr za účelem získání vyřazených.
 4. Členové VR byli požádáni, aby se 40. Setkání účastnili v důstojném úboru a byli tak vzorem pro přijímané stréce a tetiny. (Minulá léta se absolventům promíjely i rifle.)
 5. Stréc Badura se intenzivně zabýval razítkováním pověření, aby tak zahladil vinu na strécovské situaci. (viz výše.)
 6. Stréc Mottl ohlásil objednání kameramana. Od toho loňského jsme neviděli ani záběr i když tam předstíral práci celý večer.
 7. Stréc Škrla se pustil do sledování SLEDOVANCE a upřesňoval nepřesná místa. (Hnilička neponese obraz R.Z.) Čtení projevů se rozdělí až na místě, neb není jasné dostaví-li se tradiční řečníci. (Černohouz účast slíbil, ale tu slíbil i minule.) Předání řádů a hodností má na starosti stréc Badura, některým docentům bude z CD zahrána dávna nahrávka historického COMBA stréca rechtora.
 8. V průběhu vystoupení Moravanky slíbil stréc Cedidla interviev se strécem Slabákem. Je kladen důraz na rozumnou délku hovoru a tím i koncertu.
 9. K vystoupení N.Q. je třeba zajistit pod podium 4 židle, což je prkotina, ale nikdo k tomu nebyl určen.
 10. Nástup Big Bandu MR swing je v 21.30 a nezbývá jen doufat, že jim to bude umožněno, aby mohli začít hrát v 22.00
 11. Ostatní nedodělky se už budou řešit pomocí internetu, což je pohoda pro ty, kteří ho neotvírají, nebo nemají.
Mezi plzeňskými doušky zaznamenal STRÉC NEC.

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 19. 10. 2011

 1. Rozvinutí nového obrazu stréca rechtora bylo připraveno pro překvapení příchozích.
 2. Razítkování úředních listin a jejich "podepisování" rechtorským podpisem.
 3. Stréc Skřebský podává zprávu o zajištění levnějších tubusů na léta dopředu.
 4. Stréc Mottl krátce po příjezdu z Japonska převzal vedení úřadu neobvkle tichým hlasem.
 5. Konečně byl oficielně uveden do úřadu stréc Wíťa Novák a s ním i tetina Saša Mrkvicová, která předložila rechtorem před léty podepsané uvedení do úřadu prorektorky pro dočasné pozorování východního kontinentu, včetně pohoří Ural. Hned byla pověřena důležitými úkoly a prodejem knihy o strécovi Hovorkovi.
 6. Latiník Vladimír Fux navrhl několik změn v tiskopisech, což bylo nelatiníky jednohlasně schváleno.
 7. Upozornil také na několik časově kritických míst v programu. Programu byl ponechán volný průběh, jmenovaná místa překlene zkušený pedél Víťa Papež.
 8. Obvykle bývá na vědeckých radách hlučno, tentokrát byla ale debata zcela nepřehledná a musíme doufat, že informace dospěly k uším ke kterým byly směrovány.
 9. Příští DŮLEŽITÁ vědecká rada se koná v ÚTERÝ 25.ŘÍJNA ! (Informace důležitá hlavně pro stréce dnes nepřítomné.)
Stréc NEC odešel s tetinou Sašou za dalšími stréci do kavárny SAVOY a vše sepsal poté.

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 5. 10. 2011

 1. Členové vědecké rady se do druhého poprázdninového zasedání dostavili v menším počtu, (stréc Mottl je v Japonsku), naštěstí byli přítomni právě ti, kteří byli pověřeni úkoly.
 2. Pozvánky ještě nejsou připraveny, stréc Cedidla neposlal očekávané přesné znění programu. Situace byla kolektivně napravena a pozvánky budou snad již zítra předány do tisku.
 3. Někteří budoucí absolventi zatím neodpověděli na vyzvání, někteří navrhovatelé ani nedodali jejich adresy.(stréc Mottl).
 4. Zájemcům z VR byly předány sady DVD z historie FMS a TdZ, které obětavě rozmnožil stréc Pluháček.
 5. Tentokrát se zúčastnil i stréc Skřebský a podal obšírnou zprávu o plastových obalech na Diáře,o krabičkách, tiskovinách medajlích atd.
 6. Návrh textu pro Cenu Josefa Blahy měl odevzdat stréc Šimíček, tentokrát nepřítomen.
 7. Cenu Josefa Blahy převzala do opatrování a k našití stužky tetina Koňárková.
 8. Texty na pověřovací dekrety a další tiskoviny je připraven vytvořit stréc Fux, jen co dostane podklady.
 9. Stréc Badura napravil nepřítomnost na minulé radě a chrlil informace o vyznamenáních, úřadech, o Bojanovicích a jejich autobusu tempem, který se nepodařilo zcela úspěšně zachytit.
 10. Další vědecká rada se už minule domluvila na 19. října a je vyžadována účast pracovitých i dalších radních.
Stručně zachytil stréc NEC.

 
Stručně zachytil stréc NEC

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 7. 9. 2011

Po prázdninách, náležitě odpočatá a nažhavená, sešla se vědecká rada FMS.(Stréci Papež a Nečas dokonce nečekaně o hodinu dřív.) Neobvykle pilná byla i tetina Dada, nemívá totiž většinou čas zúčastňovat se rokování.
 1. Stréc Vašek Badura se z účasti omluvil a přehrál úkol, který se mu nepodařilo splnit na stréca Fuxe. Ten takřka okamžitě načrtl žádané a text dlouho očekávaného pověření W.N. byl schválen.
 2. Dále byl V.B. v nepřítomnostil pověřen zajistit účast stréců z Bojanovic a naplnit objednaný autobus. Bude mu doporučeno plnit úkoly a nedávat je pohodlně dál.
 3. Navrhovatelé nových kandidátů jsou povinni předložit vědecké radě stručné curriculum vitae budoucích stréců, či tetin. Jediná to zatím udělala v náležité kvalitě tetina Dada.
 4. Stréc Fux podal zprávu o chystaném Diáři a Almanachu. Díky pracovité redakční radě se díla chýlí ke zdárnému konci. Byly vyzdviženy zásluhy stréca Nečase na úspěšném průběhu akcí. Jmenovaný se rděl se skromností jemu vlastní.
 5. Své milé služby nabídla vědecé radě tetina Saša Mrkvicová. Byla jí udělena funkce v uvítacím komitétu a v prodejně knih a CD.
 6. Byl vznesen dotaz, existuje-li ještě Boskovická a Jesenická katedra. Z Jesenické se ozývá jen stréc Surmik.
 7. Stréc čekatel Jarda Kramář ze slavné firmy Bekros bude hned po promočení pověřen dědičným úřadem po svém otci Béďovi.
 8. Debata o pozvánkách pro nevděčné VIP stréce se stala poměrně nepřehlednou. Asi se jim budou posílat ozdobné emaily.
 9. Stréc Fux slíbil do příští rady připravit pozvánku a použít v ní motto stréca Cedidly.
 10. Další dvě setkání vědecké rady budou 5. a 19. října.
Stréc Papež byl v závěru požádán, aby oslovil svého kolegu z Vatikánu a poprosil o požehnání oslav 40. výročí zrodu FMS.

Z diskuze vybral stréc NEC.

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY - PŘEDPRÁZDNINOVÉ ROKOVÁNÍ 7. 7. 2011

 1. Už hodinu před sjednanou Vědeckou radou se sešla, o omluveného stréca Koniáše ochuzená, rada Redakční a zkoumala stav příprav Přílohy almanachu a Diáře 2012. Stréc Šimíček přispěl několika fotkami a stav byl shledán uspokojivým.
 2. Jednání Vědecké rady bylo zahájeno přesně v 16 hod. konstatováním, že ve Sledovanci programu není třeba nic měnit.
 3. Stréc Mottl vysvětlil způsob provedení strécovského kvartetu, ale pro jeho komplikovanost není jisté zda se šestiminutové dílo vleze do 30 minut.
 4. Stréc Cedidla navrhl další absolventy k promočení, načež se rozpoutala diskuse o neplacení příspěvků absolventy loňskými a o povinostech ručitelů - navrhovatelů.
 5. Pod novou fotografií VR budou natištěna i jména členů, kteří se fotografování nemohli zúčastnit. (Tetina Dada K. a stréci Šimíček, Újčík, Mátl a Noss-Křapík.)
 6. Bylo navrženo a schváleno, že se kromě Diáře vytvoří a vytiskne i Kalendář-plakát. Návrh předloží stréc NEC.
 7. Zvoněním pivních sklenic byla uctěna památka stréca F. Kocourka. Zemřel dnes, 7. 7. před 20 lety.
 8. Návrh na zakoupení naslouchadel pro hůře slyšící členy VR byl zatím z jednání stažen. Bude hůř.
 9. Stréc Bob Frídl prosí o vystavení duplikátu Diplomu FMS a slibuje, že už bude platit příspěvky a to i zpětně.
 10. Štěpánu Mátlovi bylo poděkováno za významný finanční dar, který věnoval ku zdaru 40. výročí FMS.
 11. Poprázdninové vědecké rokování bylo stanoveno na 7. září a radní vyšli do sluncem rozžhavené brněnské ulice.
Záznam nečitelně zaznamenal STRÉC NEC a za píli byl pohoštěn fernetem.

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 8. 6. 2011

Navzdory dešti a bouři sešla se vědecká rada v provozuschopném stavu, přítomno bylo 7 vědců.
 1. Stréc Cedidla, který se omylem dostavil o den dřív zanechal u tetiny Ilony slíbené přepisy kazet.4 DVD převzal do archivu a k dalšímu zpracování stréc NEC.
 2. Na pohřeb stréca Maxe Wittmanna byla delegována t.Ilona s kyticí a stuhou FMS. Ostatní se zúčastní dle možnosti.
 3. Stréc Mottl, ač otřesen ztrátou houslí, splnil úkol a předal archiváři DVD s vyfocenou vědeckou radou.(viz.minulý zápis.)
 4. Seznam nových kandidátů k promočení přednesla tetina Jana P.
 5. Cedidlův program "SLEDOVANEC" byl přečten s uspokojením a úloha Moravanky projednána s přítomným strécem Slabákem.
 6. Stréc NEC přednesl zprávu o stavu přípravy PŘÍLOHY a DIÁŘE, přítomný stréc Klapetek slíbil poslat slíbené do týdne.
 7. Na chystané pozvánce bude, jak bylo rozhodnuto, motto zesnulého stréca MAXE.: " Strécovská situace je taková situace, která už při svém vzniku je tak komplikovaná, že pro svoji obtížnou řešitelnost v danou chvíli musí zůstat taková, jaká je." (nebo může být případně použito i jiné z Maxových úžasných mott.)
 8. Příští VR byla stanovena na 7.července a přítomní radní se rozešli do svých domovů. Venku přestalo pršet.
Zaznamenal STRÉC NEC.

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 24. 5. 2011

Po fotografování vědecké rady, která se sešla v neobyčejně plném počtu, (chybělo jen několik málo omluvených radních) se většina odebrala do badatelny v pohostinné Sonátě.
 1. Na fotce budou chybět: Tetina Dada Klementová a stréci Šimíček,Újčik,Š.Mátl a Křapík Noss. Pod fotografii v příloze Almanachu budou odškodněni tím, že jejich jména budou vytištěna tučně.
 2. Na seznamu VIP se i nadále pracuje, dopis pro ně určený se vypracuje až bude jasno.
 3. Pozvánky budou vymyšleny a odeslány začátkem září.
 4. Program byl opět projednáván a znovu bylo usneseno, že budou jen dvě čísla a to vystoupení jubilující Moravanky a Strécovský kvartet zahraný jubilujícím Nostalgia Q , k němuž se přidají další hudebníci s gagy které vymyslí stréc Mottl.
 5. Třetím číslem programu budou, pokud se je podaří dohledat, členové PRVNÍ VĚDECKÉ RADY.
 6. Zvolna se tvoří seznam budoucích absolventů. S tetinama, jejichž jména budou zapsána později, je jich zatím asi deset.
 7. Stréc Mottl předal strécům Cedidlovi a W.Novákovi videokazety a negativy k digitalizaci. ( viz minulý zápis.)
 8. Stréci Klapetek a Fux se sejdou a domluví se, aby se jejich příspěvky do přílohy Almanachu příliš nepodobaly.
 9. Jarda Hnilička projevil nesouhlas s přehnaně vážným rokováním, načež se program zvrhnul na vyprávění anekdot.
 10. Datum dalšího úřadování byl stanoven na 8. června a vážení radní se odebrali do svých domovů, kromě Jar.Hň. a J.NEC. kteří navštívili vyhlášenou Bláhovku. Z toho důvodu bylo nutno odložit odeslání zápisu na další den.
STRÉC NEC

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY - ZELENÝ ČTVRTEK 21. 4. 2011

Ještě před vlastním zahájením rozpoutala se diskuze a jak je obvyklé, tak živelně, že pisatel zapisovatel nepochopil které z témat je hodno zaznamenání. Proto žádné nezaznamenal.
 1. Stréc Šimíček donesl několik fotek do chystaného Diáře 2012. Kvalita kopií kopií je zatím k tisku většinou málo vhodná.
 2. V kolektivu byl přivítán nově navržený člen rady stréc Wíťa Novák, který pečuje o naše Webové stránky. (W bude používáno kvůli rozlišení od stréca V. Papeže.)
 3. Seznam absolventů od roku 1996 do 2011 do chystané PŘÍLOHY ALMANACHU byl pracně sestaven dvojicí vědců,(Víťa a Jana). Za textem bude uvedeno "Bez záruky", nebo tak něco.
 4. Nepřítomni byli stréci: Fux, Klapetek, Kazelle a Skřebský, což jsou právě ti od nichž je netrpělivě očekáván příspěvek do PŘÍLOHY. ( ! )
 5. Na zasedání rady přišel kameraman Karel Stach, aby vysvětlil svůj návrh použití materiálu natočeného na minulém Setkání. Návrh byl radními pochopen tolika způsoby, že jako celek zůstal nepochopen. K dalšímu nezávaznému jednání byl pověřen stréc NEC pod podmínkou že při tom nepadne slovo "peníze".
 6. Stréc Mottl má zapůjčeno 7 videokazet z dění FMS (autor MUStr.Pavliš) K převedení na DVD je převezme stréc Cedidla, stejně tak upraví Pavlišovy negativy, aby mohly být do archivu zařazeny jako positivy.
 7. Bylo usneseno, že letošní program bude výlučně tradiční: "Strécovské kvartet" a patnáctiminutové komentované vystoupení Moravanky slavící, stejně jako FMS čtyřicetiny. Moravanka bude, po domluvě se strécem Slabákem, hrát fanfáry dole na podiu. Návrh vystoupení dua Kašuba-Kořínek nebyl schválen, protože přes jeho nesporné kvality se jedná o projev příliš komorní a jemný pro rozjařené strécovské publilkum. Slavný KVARTET by mohlo zahrát smyčcové kvarteto Nostalgia Quartet které letos slaví 20 let trvání.
 8. Na setkání budou pozvání členové první vědecké rady. Seznam vypracuje a zařídí stréc Baďura v součinnosti s Víťou Papežem.
 9. Stréc Fux napíše spec. zvací dopis k oslavě 40. výročí pro slavné - kdysi stréce a tetiny. Jejich účast je sice nepravděpodobná, ale za pokus to stojí. Seznam dotyčných opět připraví předešlá dvojice stréců.
 10. Focení Vědecké rady proběhne v úterý 24. května v 15. hodin na schodišti Místodržitelského paláce (tam kde minule.) Následkovat bude zasedání vyfocených stréců a tetin v Sonátě. (Stréc Cedidla má ten den narozeniny.)

Budoucí radní Wíťa ze složitosti dnešního jednání pochopil proč ze zápisu na Webu nebývá vždy jasno o čem se vlastně jednalo.

Zvoláním " Dopijem a pudem " bylo zasedání ukončeno. Dopili jsme, zaplatili a šli.

Zápis dostenografoval STRÉC NEC a odešel s tetinou Janou vědecky prozkoumat kvalitu velikonočního zeleného piva.

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 23. 3. 2011

 1. Záznam plátců strécovských příspěvků probíhal, jako vždy, jako první a nejdůležitěší bod schůzování, příjemným překvapením byla značná částka, kterou věnoval stréc Štěpán Mátl a podpořil tak zkvalitnění programu 40. SETKÁNÍ.
 2. Do zítřka se musí vymyslet, zhotovit a předat zdravice pro čerstvého šedesátníka stréca Slabáka. Úkolem jsou pověřeni stréci Fux, Nečas a Křapík Noss. Natiskne firma Bekros, ale ještě o tom neví.
 3. Focení současné vědecké rady je opět určeno na druhou polovinu května. Zařídí do všech detailů stréc Mottl.
 4. Je nutno zvýšit počet členů VR. Nového vědeckého pracovníka navrhl stréc Kazelle a je to správce našeho webu Víťa Novák.
 5. Na motto nové pozvánky bude vybráno něco z nepřekonatelných, i když už někdy otištěných nápadů stréca Maxe Wittmanna.
 6. Debata o provedení slavného Strécovského kvartetu je zatím předčasná, ale i toto mudrování se bez ní neobejde.
 7. Na výročním 40. SETKÁNÍ nesmí chybět zakládající členové VR a FMS. Nutno zjistit adresy a včas pozvat.
 8. Příští vědecká rada se opět bude konat v Sonátě a to ve čtvrtek 21. dubna v 16 hodin. 16 hodin prosím napsat proloženě pro stréce chodící tradičně až v hodin 17! Někteří stréci a tetina byli dnes omluveni.
Placačku slivovice donesl a dorazil pisatel těchto řádků STRÉC NEC.

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 16. 2. 2011

 1. Stréc Papež přivítal všechny příchozí štamprlkou Calvádos, čímž byla rada okamžitě schopná tvořit závažná rozhodnutí.
 2. Osmi hlasy proti jednomu byla schválena změna data SETKÁNÍ na 5. listopadu 2011 Důvody pro změnu byly shledány jako závažné, důvody proti nikoli. Termín okamžitě zítra písemně objedná tetina Ilona.
 3. Bude ustanovena komise pro tvorbu přílohy Almanachu, představu o obsahu a ceně má údajně stréc Nečas.
 4. Nový obraz stréca rechtora vytvoří tým Martiš - Adámek, jejich spolupráci domluví stréc Nečas.
 5. Stréc Mottl slavnostně předal tetině Janě Putnové pověření hodností odborné asistentky s výkonem funkce nezávislé výzkumnice v oboru strécovsko-tetinského estetična. Její pověření bylo přivítáno potleskem.
 6. Návrhy na suveniry tradičně přednesl stréc Skřebský.
 7. Stréc Mottl věnuje k prodeji CD Brno Chamber Orchestra, cena dobrovolná, leč minimálně 50 kč.
 8. Navzdory náledí přišel stréc Vladimír Fux a pohotově se zapojil do debaty i konzumace Calvados.
 9. Znovu proběhlo jednání o fotce Vědecké rady, tentokráte úspěšněji. Bude se fotit před zasedáním VR začátkem května.
 10. Do plodné debaty se úspěšně zapojili přišedší stréci Šimíček a vzápětí i Červený.
 11. O ceně Josefa Blahy se bude jednat příště, nebo popříště.
 12. Návrh na pozvání dávných stréců a tetin ( V I P ) stréca Karla Vágnera s dalších byl předběžně schválen a odložen na pak.
 13. Následovala rušná volná zábava, která byla strécem Fuxem označena jako SUBSTANCE STRÉCOVSTVÍ.(Není vyloučeno, že to bylo myšleno úplně jinak).
Podle nejlepšího vědomí a svědomí zaznamenal stréc NEC

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 20. 1. 2011 - PRVNÍ VĚDECKÁ RADA V ROCE 2011

 1. Tradičně se začaly probírat peníze. Byli odhaleni další stréci dosud nezaplativší a kajícně vše vyřizovali hned na místě.
 2. Stav pokladny se hodnotil už minule, je v ní 25.000 kč a už se opět musí kupovat známky na dopisy (5.000 kč) a poplatek za internet (2.700 kč) Dopisy se budou posílat všem, (tedy i těm co nereagují na složenky ?)
 3. Sál v Dělnickém domě je zamluvený na 15. října a je jen nutno poslat objednávku.
 4. Po dlouhé době mezi nás zavítal i stréc Újčík dávný člen V.R.
 5. Stréc Mottl navrhnul focení současných členů V.R. Poslední fotka je v Almanachu, stará přibližně 15 let a je v ní velká řada stréců a tetin, kteří jsou již na pravdě Boží. Stréc Mottl neupřesnil kdo, kdy a kde se bude fotit takže se o tom bude mudrovat jindy znovu.
 6. Další návrh: Vytvořit a vytisknout přílohu k Almanachu. Byla by, po létech vhodná, bude-li její cena v možnostech stréc. kasy.(Cenu zjistí v Bekrosu stréc Nečas.) Problém bude v zajištění pracovitých tvůrců. (? !)
 7. Je nutno znovu vytvořit velký obraz stréca rechtora, náhradou za ztracený. (Zajistí stréci Skřebský, Nečas, Martiš, Svoboda.)
 8. V programu by měla vystoupit Moravanka, která stejně jako my slaví 40 let trvání. Tím by se také předešlo loňské ostudě s fanfárami. Další č. programu by mohl být slavný Strécovský kvartet a Technický kaleidoskop. O nastudování sboru by byla požádána tetina Dada kdyby byla přítomna na vědecké radě.
 9. Stréci a tetiny, pokud se jim donese zpráva o věčném odchodu některého stréca, či tetiny, by toto měli hlásit na rechtorátu Víťovi Papežovi.
 10. Závěrem bylo konstatováno, že stréc Křepík, ač pozván, opět nepřišel, nedostavil se ani stréc Fux. (O meruňkovici se tak museli postarat další zájemci.) V 17.45, po ukončení sezení se dostavil stréc Šimíček a začal řešit novou koncepci Diáře na rok 2012. Po zdolání několika Plzeňských piv došlo k dohodě a k ukončení počatého večera.
Pisatel těchto řádků ještě navšívil produkci strécovského Breez bandu v kavárně SAVOY , takže k sepsání zápisu dochází lehce opožděně. STRÉC NEC.

  
© 2007 FMS • www.streci-fms.cz • streci@seznam.cz  |||  webdesign © Petrex Design • www.petrex.cz