medaile
 

ZÁPISY VĚDECKÉ RADY - 2012

MEZINÁRODNÍ DEN STRÉCŮ A TETIN - první pátek v prosinci (7. 12. 2012)

  ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VR :
 1. Ještě před samotným zahájením jednání byly připraveny k odeslání do USA listiny, pověření a diplom pro absolventa dálkového studia Májo Alexe Zlámala. Uhrazení celé akce vzal na svá bedra stréc Hnilička.
 2. Stréc Šimíček poděkoval delegaci vědecké rady za tvůrčí účast na jeho klavírním koncertu konaném v sále JAMU k jeho 70tinám.
 3. Zároveň přednesl zajímavý námět pro Diář 2014 s tím, že pomůže i při jeho náročné realizaci.
 4. S iniciativou jemu vlastní navrhl také sestavení CD z významných děl stréců a tetin, než budou v brněnském rozhlase spějícímu ke zrušení, určena ke smazání.
 5. Stréc Nečas informoval o provedení hloubkové kontroly v pražské Černohouzově vinárně "U STRÉCŮ". Od sankce za nepřítomnost M. Č.a neuspokojivý stav knihy hostů bylo upuštěno po zjištění, že útrata za pivo, víno a výtečný gulášek byla nepřítomným Milanem Č. uhrazena.(Námitka, zda se nejedná o korupci byla zamítnuta třemi hlasy.)
 6. Tetina Saša M. navrhla, aby na SETKÁNÍ 2013 hrál držitel řádu strécovské síly, orchestr JAZZ ARCHIV.
 7. Tetině Iloně bylo uloženo, aby hned po novém roce zajistila v Dělnickém domě vhodný termín SETKÁNÍ.
 8. Nový Řád Stréca Rudy Zavadila zdárně připravuje stréc Ládyo Šafařík, toho času bytem v Ostravě.
 9. Stréc Papež se pokusil vysvětlit účast naší Alma Mater v GEOCACHING.COM. Členové rady slíbili, že dodané informace prostudují a snad i pochopí.
 10. Během jednání kolem stolu kolovala publikace stréca Jiřího Gaislera BRNĚNSKÝ JAZZ KLUB 1957-1988, kterou naše universita sponzorovala prostředníctvím stréců Nečase a Fuxe, kteří jí pomáhli na svět zadarmo.
 11. Kvestor stréc Skřebský přednesl radostnou zprávu ,že do nového roku vstoupíme bez dluhů.
 12. Jednání je ukončeno v 18.oo a trojice Fux, Kramář a Nečas se rozhodla provést kontrolu zavlažování ve vinotéce stréca Příhody na Botanické, o čemž nebude informováno.

 

ZÁPIS ZVĚDECKÉ RADY v PANOPTIKU 8. října. 2012

 1. Úvodem přítomné tetiny a stréci hlásí splněné úkoly. Na stole před strécem Badurou se vrší diplomy a razítka. Místenky absolventů jsou připraveny a kronika je doplněná záznamy o nahlášených akcích, které se udály od minulého Setkání.
 2. Stréc Kazelle se chápe náročného razítkování a stréci nadaní úřady rozcvičují zápěstí k podpisům.
 3. Stréc Mottl rozbaluje balíček s chlebíčky a v čase obvyklém k večeři se chystá snídat.
 4. Delegace, která navštívila místo Setkání hlásí co všechno zařídila: Jídla za lidové ceny, zvukaře a rozmístění stolů. Scénář pro zvukaře "nováčka" zajistí stréc Cedidla.
 5. Výzdobu jeviště zajistí stréci Nečas, Mrňka a další nedobrovolný dobrovolník.
 6. Z pracovních důvodů se letos ze Setkání omlouvají stréci Šimíček a Hnilička. Také stréc Černohouz, ale ten proto, že ho nemá kdo z daleké Prahy do Brna dopravit.
 7. Stréc Mottl připravil text o budoucím nositeli Ceny Josefa Blahy a předal ho tetině Saši, která ho bude přednášet k dotvoření.
 8. Složitým jednáním bylo dosaženo dohody o rozdělení a pořadí projevů.
 9. Jarda Hnilička předložil radě dopis hudebníka Majo Zlámala z USA. Rada usnesla, že mu bude povoleno dálkové studium a diplom mu bude po zkoušce doručen letecky.
 10. Závěrečný chaos nebude v zápisu zaznamenán. Stréc NEC neumí těsnopis.
 11. Nejbližší rada bude svolána po Setkání na Mezinárodní den Stréců a Tetin na první pátek v prosinci, a to, i když to připadne na sobotu.
Na shledanou se všemi se těší STRÉC NEC.

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY v PANOPTIKU 1. října. 2012

 1. Tetina Saša donesla vzorky velikostí triček se znaky FMS a hned začalo zkoušení. Tělo odhalil jen Jiří Mottl.
 2. Jarda Hnilička požádal o promočení "na dálku" pro přítele hudebníka Majo Zlámala žijícího v USA. Akt byl odložen na vědeckou radu až po Setkání.
 3. Tisk pověřovacích listin není ještě vyřešen. Úkolem byli znovu pověřeni stréci Badura, Fux a Jára Kramář!
 4. Počet budoucích absolventů se snížil o dva. Čelistka hodlá jen hrát a nikoliv se spolčovat a jeden navržený se neobtěžoval s odpovědí na dopis.
 5. Na příští radě (8.10.) nastane podepisování a razítkování. K tomu je třeba zajistit vše potřebné. Text předávací listiny na Cenu J. Blahy připraví stréc Fux, oslavný projev slíbil už minule donést stréc Mottl. Stužku na CJB našije tetina Ilona.
 6. Milan Skřebský byl pověřen navštívit Dělnický dům a domluvit kontrolní návštěvu zástupců vědecké rady.
 7. CD na fanfáry, hymnus donesou raději všichni kdo je mají. CD na taneční vystoupení zajistí stréc Wíťa N. stejně jako text, kterým bude taneční skupina uvedena.
 8. Stréc Mottl byl pověřen donést na příští VR (8.10.) nejstarší seznam stréců a tetin.
 9. Odlité řády se chytají převzít od zhotovitelů stréci Skřebský a Nečas tento týden ve středu, nebo ve čtvrtek.
 10. Do důležitého jednání bylo pro odlehčení vsunuto několik muzikantských, erotických a prohibičních vtipů.
 11. Další důležité body nebyly tak důležité, aby bylo nutno je zaznamenat.
 12. Přítomní členové vědecké rady byli vyfotografováni a po zaplacení útraty rozpuštěni k plnění obdržených úkolů.
 13. Příští, už poslední rada před Setkáním, je v pondělí 8. října.
FIS CIS STRÉC NEC.

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY v PANOPTIKU 24. září. 2012

 1. Některé odeslané pozvánky se vracejí, "adresát neznámý." Stréci a tetiny se přestěhují, či dokoce umřou a neobtěžují se ohlásit změnu adresy.
 2. Stréc Mojmír Kolář předá znakem potištěná trička v nejbližích dnech. Převezme tetina Saša. Problémy s nadměrnými velikostmi se řeší za pochodu.
 3. Jarda Hnilička dostal zvětšenou kopii své dávné publikace "Jak jsme hráli v šapitó". Další kopie bude uložena do archivu.
 4. Stréc Mottl zahálil mudrování a probral všechny úkoly úkolovaných účastníků.
 5. U vchodu do sálu se kromě suvenirů budou prodávat odznaky, skleničky, trička a knížky stréca Klapetka. Prodej by se pak mohl přesunout do kouta pod jeviště. Je nutno vyhledat zodpovědného prodavače-prodavačku.
 6. O obraz stréca rechtora, taláry, znak a další výzdobu jeviště pečuje a na místo dopraví, stréc Milan Skřebský.
 7. Řády slíbil předat kovolijec Hryciow v restauraci na Zemědělské 4. října. Netrpělivě to očekávají hlavně ti, kteří své řády loni neprozřetelně zapůjčili a mají tam už na ten den zadaný stůl.
 8. Zprávu o nových úřadech a letošních vyznamenaných přednesl stréc Baďura. Na starosti má také autobus pro cimbálku Morava a pro stréce a tetiny z Bojanovic.
 9. Vzácný, nejstarší seznam stréců a tetin předal před časem Štěpán Mátl strécovi Mottlovi. El. kopie by ale neměla chybět v úřadu stréca pedéla Papeže. Jedině tam doutná naděje na uchování seznamu pro příští generace.
 10. Letošní čekatelé na promočení, pokud ještě nereagovali na zvací dopis, mají smůlu. Počet se definitivně zastavil na čísle 16.
 11. Stréc Jarda Hnilička vyjádřil znepokojení, že dokonalá příprava zcela eliminuje existenci nezbytných strécovských situací. Přítomnými byl uklidněn. To se ještě nikdy nestalo.
 12. Dnes přišedší Milan Klapetek byl seznámen s návrhem nového nejvyššího řádu: "Řád Rudy Zavadila". Do dalšího roku času dost.
 13. Bylo připomenuto, že někdy nastávají zmatky v určení a pořadí řečníků při obřadu. Vyřešíme to snad příště.
 14. A příště se sejdeme za týden 1. října v Panoptiku. Tato mudrovna byla vyhlášená za nejleší v historii.
Sepsal stréc PEPA NEC.

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY v PANOPTIKU 10. 9. 2012

 1. Ještě před zahájením byla tetina Saša v nepřítomnosti, když si odskočila, pověřena zakoupením 20 ks bílých trik, na které bude natištěn náš slavný znak. V průběhu debaty byl počet navýšen na 30 až 50 ks různých velikostí. O potištění bude tradičně požádán stréc Mojmír Kolář strécem Nečasem.
 2. Do seznamu letošních "odešlých" stréců připsal Víťa Papež Guntra Kočího.
 3. Suveniry, vše potřebné k výzdobě jeviště a strécovici s medem zajistí jako vždy stréc Skřebský.
 4. 20. září by měly být připraveny všechny řády. Kovolijce navštíví dvojice Skřebský - Nečas. Dokumenty opravňující nositele řádů k jejich nošení má na starosti stréc Baďura, dnes nepřítomný.
 5. Hlavním moderátorem večera byl jmenován, v případě nepřítomnosti nemocného stréca Škrly, stréc Cedidla.
 6. Text pozvánky dnes v noci připraví a zítra do tisku předá,(posílen sklenicí vody za 37 Kč), Vladimír Fux.
 7. Jako poslední čekatel absolvent byl strécem Mottlem navržen a ostatními schválen herec, muzikant Zdeněk Junák.
 8. Stréc Jára Kramář donesl nátisk fotek do diáře, bohužel to však nebyla poslední korektura. Doufejme, že ta správná bude nalezena.
 9. Stréc Klapetek má už údajně rozpracované blahopřené dopisi jubilantům. V debatě, která byla vyhlášená jako "různé" bylo mudrováno, kteří jubilanti to vlastně jsou. Následně byla probíráná různá témata. Méně asertivní jedinci se jen stěží dostávali ke slovu, ale budiž konstatováno, že to podstatné bylo řečeno.
 10. DO SETKÁNÍ ZBÝVAJÍ TŘI VĚDECKÉ RADY: 24. září a 1. a 8. října. vždy v pondělí v 16 hod v Panoptiku.
Znaven dopsal a odeslal, aniž by to po sobě četl STRÉC NEC.

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY v PANOPTIKU 20. 8. 2012

 1. Sešli jsme se v dobrém počtu (s ochotným číšníkem nás bylo 14) v příjemném klimatizovaném prostředí PANOPTIKA. Zatímco venku vysýchalo hostům horkem pivo ve sklenicích než je donesli ke rtům, v naší nové "mudrovně" teklo vše podle našeho přání.
 2. Stréc Baďura konečně předal tetině Janě návrh na promočení Rudýnkovy praneteře Barbory Výhodové a ukončil tak nekonečné mailování mezi strécem Nossem a dalšími. Počet budoucích absolventů se ustálil na čísle 16.
 3. Tentýž stréc navrhl potom nový vysoký řád "Stréca R. Zavadila", jehož zhotovení bylo zatím odloženo na rok 2013.
 4. A když už se chopil slova přednesl obsáhlou úvahu o historii vína MADONOS a o zrodu jména stréca Jury Nosse "Křapíka". Jmenovaný se vbrzku chystá oslavit 70tiny a vědecká rada bude u toho.
 5. Stréc Ládyo Šafařík posílá pozdravení z daleké Ostravy a slíbuje, že všechny řády vyrobí kovolijec Hryciow včas do 20. září, aby nedocházelo k trapným strécovským situacím jako v minulých letech. K vyzvednoutí od P. H. se zavázal stréc Nečas.
 6. Suveniry na letošním Setkání (jak už bylo několikrát ohlášeno), budou DVDéčka z 40. Setkání a Diář 2013. Knížka stréca Klapetka se buď bude prodávat (za 40 kč), nebo se nechá jako suvenir na Setkání 2013. Dále se budou prodávat strécovské odznaky (stréc Skřebský) a trika se znakem (zařídí tetiny Ilona a Dada).
 7. Bekros vytiskne 400 Diářů a vyfakturuje společně s 250 "Bylo, nebylo" stréca Klapetka. (Poznamenal si stréc Jára Kramář).
 8. V Diáři bude první pátek v prosinci označen jako Mezinárodní den stréců a tetin (stréc Mottl: "Pokud to nevyjde na sobotu!")
 9. Bylo rozhodnuto, že stejně jako hymnus, tak i fanfáry budou už v budoucnu hrány z CD. Ušetříme si tak mnohé starosti.
 10. Stréc Fux, toho času v Lulči, bude vyzván, aby už připravoval pozvánku a zúčastnil se nejbližší VR, kde se bude jednat o programu. (Stréc Papež nabídl své vozidlo k cestě do Lulče na kontrolní strécovskou návštěvu.)
 11. Příští jednání VR bude 10. září v PANOPTIKU a POZOR !10.září je PONDĚLÍ!. (Na vědomí strécovi Šimíčkovi, aby si dle toho sestavil rozvrh v Bílovicích.)
Horkem zcela vyčerpán ukončil zápis stréc NEC v 23.00

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY v Moravské vinotéce u stréca Adámka 28. 6. 2012

 1. Na přání stréca Křapíka budou dnes zapsáni přítomní, místo omluvených. Jsou tu: Tetiny Ilona Koňárková a Saša Mrkvicová, stréci: Mottl, Šimíček, Chabina, Papež, Nečas, Kazelle a W. Novák.
 2. Tetina Pavlišová připoměla, že jí ještě nebyly vráceny originály, ze kterých byly vytvořeny strécovské DVD. Stréc Mottl je má dobře uschovány, dokonce ví kde a slíbil zařídit vrácení na koncertech v Lomnici (viz WWW).
 3. Zve nás přítomné na Řečkovické Vavřinecké hody 11. a 12. 9., jejichž organizaci má na starosti. Budou tam hrát Bojané a další stréci.
 4. Stréc Papež přečetl podrobný předpokládaný rozpočet zisků a vydání na letošním Setkání. Omluvený stréc Skřebský byl v úřadu kvestora dokonale zastoupen.
 5. Bylo zjištěno, že dosud nebyly objednány CD suveniry a tetina Ilona se divila, že to měla udělat ona.
 6. O některých, příspěvky neplatících slavných absolventech prohlásil stréc Papež:

  "Stréca nemůžeš vyškrtnout, ale můžeš ho ignorovat." (neobesílat).

 7. Byl vznesen dotaz, víme-li data narození stréců a tetin. Snad to bude vědět tetina Jana Putnová, která pravě slaví své narozeniny v Londýně (39) Bylo jí připito na zdraví.
 8. Stréc Badura a Fux budou pověřeni vytvořením nového řádu, ocenění pro stréce, kteří už všechny řády mají.
 9. Devátého července ve 14 hod. vyjde od Červeného kostela skupina průzkumníků z řad VR zkoumat pohostinné prostory a ceny nápojů vhodné pro konání našeho rokování.
 10. Z dávné historie byl objeven den 1. pátek v prosinci, jako vhodný pro Mezinárodní Den Stréců a Tetin.
 11. Do daleké Lulče byl vyslán přípitek pro vzácného chorého stréca Fuxe. (Telefon vytrvale nebral.)
 12. Džbánečky vína byly dopity a bylo ujednáno, že nejbližší VR bude 15. srpna opět na dvorečku u stréca Adámka.
Přes léto musíme načerpat nové strécovské síly, budeme je potřebovat. S pozdravem FIS CIS STRÉC NEC.

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY v Moravské vinotéce u stréca Adámka 13. 6. 2012

 1. Zahájení je tradičně věnováno vybírání příspěvků a debatám o částce naspořené v bance.
 2. Částka byla shledána nadějnou, takže strécovský Nostalgia Q dostane příspěvek 3.000 Kč na CD, stejně jak nedávno Lomnická sborová dílna.
 3. V poradním sboru VR byli dnes omluveni stréci: Fux, Cedidla, Škrla, Skřebský, Klapetek, Kazelle a tetina Dada, prostě, ti důležití.
 4. Chvílí ticha byla uctěna památka zesnulého stréca Jana Chabiny. Jeho pracovitost při přípravě podia na Setkání bude chybět.
 5. Strécovi Adámkovi bylo tetinou Sašou vyčiněno za zveřejnění nerepresentativních fotek z minulé VR.
 6. Znovu, po několikáté už, byla otevřena otázka zajištění modrých odznaků, oblíbené to téma stréca Mottla.(M.Skř. to má na háku.)
 7. Tetina Saša slíbila věnovat do archívu knihu o strécovi Hovorkovi. Na Setkání se prodaly 3 kusy.
 8. Čerstvá síla vědecké rady Jára Kramář vyčíslil náklady na tisk 300 ks Klapetkovy knihy a Diářů 2013, čímž částečně odpověděl na Mottlovu opakovanou žádost o informaci, co všechno se bude platit.
 9. Protože začalo pršet rada se přemístila z dvorečku (viz foto) do kryté badatelny a doplnila číše vínem z místních zdrojů.
 10. Stréc Papež prohlásil, že CD a diáře jako suveniry stačí a bylo navrženo, aby se Klapetkovo "Bylo,nebylo" prodávalo.
 11. Pohyblivý den Setkání by měl být v Diáři označen jako MDS - Mezinárodní Den Stréců. (Přítomné tetiny se tázaly: "A co tetiny?")
 12. Stréc Nečas pověřený přípravou Diáře 2013 označil přísun vhodných fotek za nedostatečný. Hrozí, že bude fotit on a Adámek.
 13. Stréc Křapík před časem navrhl k promočení praneteř stréca rechtora R.Z., leč stále neznáme její jméno a adresu.
 14. Taneční pár tančící v programu strécovské argentinské tango slíbil zajistit Wíťa Novák.
 15. Volná zábava byla až do konce vedena v patřičně strécovském duchu a ....
 16. Nejbližší VR bude opět v Adámkově Moravské vinotéce za čtrnáct dní 28. června ve ČTVRTEK! POZOR, VE ČTVRTEK!!!
Zapsal a fotografií opatřil STRÉC NEC.

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY v Moravské vinotéce u stréca Adámka 24. 5. 2012

 1. Stréci a tetiny si nechali naplnit džbánečky bílého nebo červeného a zahájili sezení netradičně vzpomínáním na stréce zesnulé a choré.
 2. Víno po chvíli zapůsobilo kladně a vrátilo debatu na vhodnější, kladná témata strécovská.
 3. Prostory vinotéky se ukázaly být příjemné i pro budoucí rokování a stréc Adámek se jako hostitel osvědčil. (Naše stálá základna Sonáta se prý ruší, takže stejně nezbývá než se přemístit.)
 4. Na stěnu vinotéky bylo promítáno DVD, záznam 40. Setkání, které po rozmnožení bude použito jako suvenýr k letošnímu Setkání. (Zajišťuje stréc Kazelle.) Více než hodinový záznam byl sledován s nadšením a živě komentován. Po jeho ukončení se rozproudila živelná debata způsobená zčásti podávanými nápoji.
 5. Nejbližší VR bude 6. června, opět u stréca Adámka.
Přeposlání tohoto zápisu se lehce opozdilo pro závadu na internetu. Júpísí a stréc NEC se omlouvají.

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 26. 4. 2012

 1. Hned úvodem bylo radním umožněno, aby zaplatili roční příspěvek přímo tetině Iloně. (a ušetřili tak za poštovné.)
 2. Aby náhlá ztráta peněz nenarušila dobrou náladu, nasadil stréc Kazelle několik působivých anekdot.
 3. Dobrou zprávou se ukázalo být, že stréc Skřebský po pěti měsících potvrdil existenci svinovacího rechtorského obrazu.
 4. Vašík Baďura navrhnul promočení dvou Bojanovických tetin. Přijely by se sborem a zazpívaly v programu. Dále oznámil k projednání jména budoucích nositelů řádů a budoucích docentů a profesorů. Jména jsou zatím pro veřejnost tajná.
 5. Tetina Jana kontaktovala stréca Zdeňka Jindry z Boskovické katedry a ten se zavázal navázat na dřívější pilnou činnost.
 6. Stréci Cedidla a Baďura naznačili možnost promočení Věry Špinarové a její následné zařazení do programu.
 7. Poprvé se zúčastnil zasedání vědecké rady stréc Jára Kramář, který převezme dědičný úřad po svém otci Béďovi K. (Jmenovací dekret si natiskne sám ve své strécovské tiskárně Bekros.)
 8. Stréc Mottl navrhnul poskytnout příspěvek strécům z Nostalgia Q. na jejich nové CD. (3.000 kč. a dle možnosti i více.)
 9. Stréc Skřebský bude požádán o zajištění výroby modrých odznaků. Budou se prodávat na Setkání za 30 kč kus.
 10. Příští zasedání VR bude 23. května, ale zatím se neví kde. Padl návrh domluvit se strécem Laďou Adámkem posezení v jeho vinotéce, kde by se mohly během mudrování a popíjení promítnout některá DVD ze Setkání a TdZ. Dojde-li k domluvě, bude to členům VR včas oznámeno.
 11. Pisatel těchto řádků se poté zúčastnil koncertu Brněnské filharmonie, kde provedl kontrolu kvality strécovské činnosti hrajících stréců a tetin a tato byla shledána hodna řádů a ocenění, které byly loni hudebníkům uděleny.
FIS - CIS STRÉC NEC.

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 28. 3. 2012

 1. Hned úvodem byl určen termín dalšího zasedání vědecké rady na středu 25. dubna.
 2. Tentokrát bylo jednáno k nelibosti kuřáků v jiných, méně vhodných, leč nekuřáckých prostorách.
 3. Stréc Badura měl krátkou přednášku z cesty do Tanzánie. Příště víc a hlasitěji.
 4. Do seznamu budoucích absolventů přibyla další jména. Zatím je jich šest.
 5. Kladně byly hodnoceny gratulace jubilujícím strécům a jejich fotografie na webových stránkách.
 6. Bylo vyhlášeno pátrání po drahém obraze drahého stréca rechtora. Stréc Skřebský nepodal vysvětlení neb nebyl přítomen.
 7. Strécovské "modré" odznaky údajně slíbil nechat vyrobit pracovně přetížený milý Milan Skřebský.
 8. Bylo odhlasováno, že kdo 3 roky po sobě nezaplatil příspěvek, nebude z úsporných důvodů obesílán složenkami a pozvánkami.
 9. Schválen byl sponzorský strécovský dar 3.000 Kč. pro Lomnickou sborovou dílnu. Není vyloučena i vyšší částka až se urodí.
 10. Zájezd VR na Strécovský koncert do Bojanovic byl po všech stránkách úspěšný a byl fotodokumentován.
 11. Stréc Červený podal zprávu o další Hniličkově oslavě s Jazz Archívem na Šelepce a slíbil dvě fotky.
 12. Kniha Miloše Štědroně zakoupená na autogramiádě pro archív, bude postupně půjčována radním k přečtení.
 13. Pozdě, ale přece příchozí Vladimír FUX byl tradičně pověřen sestavením doprovodného dopisu k tradiční složence.
 14. Několik radních slíbilo ujmout se pátrání po neozývající se Boskovické katedře.
 15. Stréc Šimíček sólista a autor hlavního díla na Bojanovickém koncertu navrhl sestavení CD z děl stréců a tetin na rok 2013.
 16. Až po ukončení zasedání přichvátala tetina Dada se spisem stréca Jiřího Geislera o jazzu v Brně. Uvažuje se o knižním vydání.
 17. Plodná jednání byla zdárně uzavřena a stréci Červený a Fux byli na místě ponecháni osudu.
FIS CIS STRÉC NEC.

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 29. 2. 2012

 1. Tetina Mrkvicová podala zprávu o předání oslavných listů význačným muzikantům Jaromíru Nečasovi (90) a Jaromíru Hniličkovi (80) a oznámila datum předání dalších listin strécovi Štědroňovi a Bártkovi. (oba 70).
 2. Do seznamu zesnulých stréců v tyto dny přibyl nezapomenutelný klarinetista a saxofonista Slávek Humpolík. Den pohřbu ještě není znám.
 3. Tetina Ilona oznámila změnu mailové adresy: / ilona.konarkova@seznam.cz /
 4. Byli sečteni zájemci o zájezd na koncert do Bojanovic. (plakát viz aktuality na web stránkách.) Přihlásilo se 8 zájemců a tito odjedou 11. 3. v 15 hod. od Bohémy. Pokud by se přihlásil ještě někdo další musí kontaktovat stréca Mottla, nebo jet po vlastní ose.
 5. Stréc Kazelle donesl definitivní verzi DVD z 40. Setkání a zjistil možnost výroby 500 ks suvenirů pro budoucí Setkání 13. října.
 6. Tetina Saša chvályhodně projevuje mimořádnou aktivitu také v pověřování dalších stréců úkoly.
 7. Stréc Skřebský přijal úkol zjistit, jsou-li všechny faktury v Bekrosu finančně vyrovnány.
 8. Byl vznesen návrh na doplnění členů vědecké rady jinými, místo těch, kteří ač živí, jsou jen zřídka vídanými mrtvými dušemi.
 9. Do nejbližší VR (28. 3.) bude pozván stréc Jaroslav Kramář a bude mu slavnostně předán dědičný úřad jeho otce.
 10. Stréc Badura ještě před svým odjezdem do Afriky prozkoumá, mají-li volné termíny kapely na 13. října. Přejeme mu šťastnou cestu a hlavně šťastný návrat.


 11. Díky neuvěřitelně soustředěné pracovitosti se VR rozešla už po dvou hodinách. Další rokování bylo domluveno na 28. března.
Kromě věcí, které nestačil zaznamenat, vše zaznamenal stréc NEC.

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 8. 2. 2012

 1. Hned úvodem zazněla překvapivá zpráva, že letošní 41. SETKÁNÍ bude už 13. října. Žádný pozdější termín nebyl volný, ale přiznejme, má to své výhody, v tu dobu bývá ještě teplo a topení Dělnického domu asi do zimy opraveno nebude.
 2. Stréc Kazelle předal k posouzení DVD s profesionálním záznamem loňského SETKÁNÍ. Těšíme se, uvidíme, uslyšíme.
 3. Stréc Wíťa, náš správce webu podal zprávu o dokončení výběru historických fotek z negativů zesnulého stréca Pavliše.
 4. V brzku se budou konat slavnostní koncerty jubilujících stréců Hniličky, Štědroně a Bártka. Termíny koncertů jsou, nebo budou uvedeny v aktualitách strécovských stránek. Stréc FUX bude tradičně požádán o sepsání oslavných textů, které budou zdobně vytištěny strécovskou tiskárnou BEKROS. Tuhé desky se znakem najde ve svých bezedných zásobách milovaný, leč tentokrát nepřítomný stréc Skřebský.
 5. Stréc Badura přečetl Křapíkův neodolatelný návrh na promočení mladé, krásné tetiny z rodu Zavadilů. Schváleno okamžitě a jednomyslně.
 6. Dva loni promočení stréci, kteří se z vážných důvodů nedostavili a byly jim diplomy předány v zastoupení, nezaplatili obvyklý vstupní poplatek 300 kč. Jména jsou radě známá a budou zkasírováni dodatečně. (Příhoda a Stryk)
 7. Byla nadhozena otázka existuje-li Boskovická katedra. Zjištění se chopilo několik radních, příště se snad dočkáme odpovědi.
 8. Stréc Šimíček přednesl vyčerpávající informaci o chystaném koncertu v Dolních Bojanovicích, (bližší viz aktuality) Závěrem dospěl k očekávané žádosti o sponzorský dar. Bylo schváleno 5.000 kč a členové rady považují za svoji povinost i potěšení koncertu se zůčastniti, k čemuž bude zřejmě vyslán mikrobus, nebo menší autobus. Bojanovské víno je vyhlášené.
 9. Stréc Nečas pověřený strécem Klapetkem přednesl dotaz, je-li možno sponzorovat,nebo zapůjčit peníz na vytištění dlouho očekávané knížky " Bylo, nebylo" (hrst pohádkových motivů s výkladem). Rada rozhodla zakoupit celý náklad a použít knihy jako suveniry na letošním SETKÁNÍ.
 10. Bylo rozhodnuto, že nejbližší vědecká rada bude ještě tento měsíc a to ve středu 29. 2., načež se radní rozešli za dalšími povinostmi.
Sesumíroval stréc NEC.

  
© 2007 FMS • www.streci-fms.cz • streci@seznam.cz  |||  webdesign © Petrex Design • www.petrex.cz