medaile
 

ZÁPISY VĚDECKÉ RADY - 2012

ZÁPIS Z POSLEDNÍ LETOŠNÍ VĚDECKÉ RADY 5. 12. 2013

  Poslední letošní vědecké zasedání se konalo netradičně v Moravské vinotece stréca Adámka a hned od začátku bylo zřejmé, že bude mudrováno obrovskou silou.
 1. Členů rady se sešlo méně než bývá zvykem, příčinou byly koncerty a zdravotní stavy, v některých případech i fakt že stréci onu vinoteku nenašli.
 2. Tetina Ilona provedla několik výpočetních a úředních úkonů souvisejících s letošním 42. Setkáním a konstatovala, že jsme na tom finančně o něco hůře než se očekávalo.
 3. Přesto byla odhlasována částka 3.000 korun na podporu CD stréca Víta Spilky obsahující, jak prohlásil stréc Šimíček, hudbu velice zdařilou a zajímavou. Na obalu disku bude strécovské logo.
 4. Stréc Mottl vyhlásil příští rok rokem oslav nedožitých 80. narozenin našeho milovaného rechtora Rudolfa Zavadila a radní slíbili seznámit o tom veškerou veřejnost pomocí tisku, rozhlasu i televize.
 5. Badatelnou kolovala slavná, koženou vazbou opatřená kronika a přítomní do ní zanesli své zápisy a podpisy.
 6. Pak stréc Adámek věnoval radě dva džbány vína a debata se rozprostřela do úctyhodné šíře.
 7. Nejbližší zasedání rady bylo navrženo na konec ledna příštího roku a s přáním šťastných svátků se přítomní v pořádku rozešli.
 8. Upozornění! Na fotkách nejsou radní, kteří předčasně odešli a ti kteří pozdě přišli.
Všem strécům a tetinám, kteří se nezúčastnili a čtou tento zápis přeje veselé svátky a Nový rok stréc NEC.

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 14. 10. 2013

 1. Poněkud zmatená strécovská situace. Bude promočen Vít, nebo Vilém Spilka? Po tel. hovoru bylo rozhodnuto. Titul "stréc" získají oba.
 2. Cena J. Blahy nebude letos udělena. Kandidátovi vážně onemocněla sestra. Ohroženo je i udělení dalších úřadů. V. N. bude v USA a J. K. bude možná v době obřadu na cestě z Vídně. Dadě K. bude řád udělen v nepřítomnosti, šíří svoji i naši slávu ve Slovinsku.
 3. Protože stréc Kazelle bude v době konání Setkání v Číně, došlo k přerozdělení úřadů-mluvčích. 1. řečí byl pověřen nemilosrdný kritik řečníků stréc NEC.
 4. Stréc Mottl probíral bod po bodu "sledovanec" a zdá se, že všechny strécovské situace budou úspěšně zvládnuty.
 5. K záznamu projevu prof. Klapetka slíbil stréc Mottl zajistit diktafón. Možnost, že by projev zrežíroval a natočil režisér Chabina odpadla. Nemá kameru.
 6. Ve volné debatě se už neřešilo nic co by stálo za zaznamenání.
 7. Stréc Kazelle zakončil zasedání vzpomínkou na stréca, jenž byl vždy důsledně PRO a tak odmítal být proti čemukoli, že ani nečetl román "Proti všem."
 8. Poněkud předčasně určil stréc Mottl i datum schůzky VR za účelem zhodnocení 42. Setkání na pátek na Den stréců (2. až 5. prosince).
 9. S pozdravem: "Na shledanou v sobotu v 16 hodin v Dělnickém domě" se radní roztrousili.
FIS CIS - ZLOMME VAZ, STRÉC NEC

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 7. 10. 2013

 1. Prvním bodem bylo zajištění míst pro čestné hosty a VIP delegaci z Přerova.
 2. Podepisování a razítkování bylo odloženo na příští týden. Razítka zůstala z bezpečnostních důvodů doma.
 3. Stréc Mottl podal podrobnou zprávu o svém uspokojivém pooperačním zdravotním stavu.
 4. Tetiny Saša a Ilona přečetly strécem Šimíčkem zdařile upravený "sledovanec" slavnostní části Setkání.
 5. Delegace VR dojednala dnes v Dělnickém domě organizační detaily, ale byla upozorněna na nutnost další návštěvy. Loni byl sál nedostatečně vytopen a vniřní vyhřívání hostům nestačilo.
 6. Jazz Archív, který bude letos hrát od 22 do 24 hod. by měl být včas připraven bude-li si přát zvukovou zkoušku.
 7. Mezi přítomné radní byly rozděleny úkoly a předběžně tradičně navrženy výstupy řečníků.
 8. Přípravu a výzdobu jeviště opět nedobrovolně provedou obvyklí dobrovolníci, jen na přepravu žebříku je nutno najít dobrovolníka o několik let mladšího.
 9. Poslední zasedání VR před Setkáním bylo stanoveno na pondělí 14. října.
 10. Úderem 17 hodiny se rada rozprchla plnit uložené úkoly.
FIS CIS STRÉC NEC

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 23. 9. 2013

Úvodem: Stréc Mottl je krátce hospitalizován, nebyl tedy na VR tiše mluvící zahajovatel vyžadující tichá hlášení radních. Hovory byly vedeny hlasitě a zpravidla mluvili všichni současně. Nedá se tedy předpokládat, že by zapisovatel zapisoval body jednání souvisle jak obvykle. Přesto se o to pokusil.
 1. Jak už bylo oznámeno minule firma Bekros vytiskne, co by suvenýry 200 ks knížek "Bylo, nebylo" stréca Klapetka. Nutno zjistit zda o tom ví zástupce firmy Jára Kramář, dnes nepřítomný.
 2. Dlouze bylo jednáno o nedopatření, že v odeslaných pozvánkách nebyla uvedena část programu stréca Šimíčka a tím bylo ohroženo hudební smutnění nedožitých 75tin slavného radního Jozífka Růžičky. Jakékoli náhradní řešení bylo zamítnuto. Vystoupení stréca Šimíčka se jeví nenahraditelným a tetina Saša se ujala úkolu přesvědčit o tom dotyčného stréca.
 3. Opět byl mnohými placen roční příspěvek. Mírně navýšenou částku poslal i nový stréc Alex Zlámal z Arizóny a to na dva roky dopředu.
 4. Řada pozvánek se vrátila jako nedoručitelná. V některých případech si asi pošta usnadňuje práci. Pošťák z pohádky Karla Čapka by si asi dokázal poradit líp.
 5. O budoucím nositeli ceny Josefa Blahy M. Č. napíše oslavnou řeč stréc Fux. Materiál je údajně k nalezení na internetu. Zdravíme Vladimíra F. do Lulče.
 6. Seznam vyznamenaných poslal chřipkou zasažený stréc Baďura a přidal tím další úkol firmě Bekros.
 7. Do dějiště Setkání bude jako obvykle vyslána delegace VR k detailní domluvě. Možnost povečeřet musí být hlasitě ohlašována, zvukař musí být včas na pracovišti a musí být poučen, že fanfáry, pokud nejsou použity celé, musí být zastaveny na první dobu taktu. (Což se loni nedařilo).
 8. Další důležitá opatření budou řešena na vědecké radě v Panoptiku v pondělí 7. října. Původní nápad o VR pozítří ve středu 25. září byl zrušen pro onemocnění důležitých radních. Do nejbližší rady (7. 10.) mají mnozí radní práce nad hlavu a vše nejasné se ujasňuje pomocí internetu.
Bodů jednání je tentokrát pouze osm. Dalších osm se nepodařilo zaznamenat.
FIS CIS

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 9. 9. 2013

 1. Ještě než se sešli všichni radní probíhal už čile zápis zájemců o modrá, nebo vínově červená trika se strécovským znakem. Pověřená tetina Saša hlásí, že pro stréce a tetiny bude na Setkání nachystáno na prodej 50 kusů.
 2. Gratulaci k 70tinám V. Papeže přednesl způsobem sobě vlastním stréc Klapetek. Oslavenec byl obdarován květinou a zulíbán tetinami.
 3. Několik přítomných zaplatilo opožděně roční členský příspěvek 200 Kč, či více.
 4. Řád stréca Rudy Zavadila se letos nebude udělovat. Jeho zhotovení se ukázalo být náročnější než se čekalo.
 5. Na zoufalou výzvu o pomoc při úklidu prostoru zasaženého požárem Lomnické budovy tetiny Pavlišové, reagovali kladně někteří tělesně schopní stréci, ale rodina a místní přátelé vše zvládli vlastními obrovskými strécovskými silami. I tak bylo tetinou odvážným zájemcům poděkováno.
 6. Stréc Jára K. dostal pokyny o obsahu a tisku pozvánky od Vladimíra F.
 7. Program k nedožitým 75tinám Jozífka Růžičky byl podrobně projednán telefonicky s nepřítomným strécem Šimíčkem. K aktu prohlášení Jozífka profesorem in memoriam bude pozvána jeho tetina Růžička.
 8. Diskuze k programu Setkání probíhala natolik živelně, že se ji nepodařilo zaznamenat.
 9. Tetina Jana přečetla seznam budoucích absolventů a vysvětlilo se několik informací méně srozumitelných.
 10. Následující oznámení budoucích vyznamenaných a pověřených úřady částečně zaniklo v hluku neukázněných radních. Cena Josefa Blahy bude asi udělena strécovi M. Č. Orchestr původně navrženého stréca M. B. hraje na akci, kterou nelze odmítnout.
 11. Požadavek o obnovení tradice Strécovské Besedy byl odsunut na zasedání VR v příštích letech.
 12. Stréc Nečas chtěl podat zprávu o prázdninové činnosti (o Diáři 2013 a návštěvě stréca Zlámala z USA). Dostal se ke slovu až v okamžiku, kdy už byli přítomni jen tři přítomní a kasírující číšník.
Příští zasedání VR bude v pondělí 23. září a dva dny poté, ve středu 25. září znovu, pro menší okruh radních, včetně stréca Šimíčka.

Tradičně chaotické jednání chaoticky zaznamenal stréc NEC.

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 22. 7. 2013

 1. V tropickém vedru se rada sešla a mudrovala na dvorečku Panoptika v neobvyklém počtu 14. členů. Omluveni byli stréci: Cedidla - zuby, Papež - Chorvátsko, tetina Dada - Německo, stréc Fux - Luleč.
 2. Úvodem byl přečten dopis dálkového absolventa stréca Zlámala z USA, ve kterém slibuje srpnové vystoupení v Brně a návštěvu své Alma Mater.
 3. Následovala gratulace třem přítomným tetinám k narozeninám, předání květin a Blahopřejných Lisztů. Přání k 85tinám stréca Vladimíra Fuxe zdárně vyřídila delegace (Papež, Nečas) při návštěvě v Lulči.
 4. Během stálého zavlažování byla oznámena jména čekatelů na letošní promočení, jejichž počet se ustálil na čísle patnáct. Znovu, jako vždy, byl kladen důraz na nutnost, oznámit jména těch, kdo budoucí absolventy doporučuje. Strécem Mottlem byl navržen syn slavného otce Vít Spilka a současně bylo naznačeno, že dotyčný potřebuje podporu k vydání CD. Podpora byla odložena na pozdější dobu, CD převzal k posouzení stréc Šimíček.
 5. Stréc Baďura přednesl návrh na udělení Ceny Josefa Blahy a Strécovských řádů. Cena J. B. je rozhodnutá, ostatní je zatím odloženo na příští zasedání rady.
 6. Stréc Šimíček připomněl nedožité 75. narozeniny dlouholetého člena VR stréca Josefa Růžičky a na setkání zahraje na jeho počest. Zároveň opět, jako vždy, zajistí naladění klavíru.
 7. I když rada jako celek nastupuje na letní prázdniny, vybraní jedinci byli obtíženi úkoly.
  • Stréci Fux a Nečas mají hbitě připravit Diář 2014 do tisku.
  • Tetina Saša zakoupí a předá k potištění 70 ks trik se strécovským znakem.
  • Stréc Skřebský zajistí 70 ks nálepek na strécovská auta, či provozovny.
  • Stréc Cedidla připraví návrh programu říjnového Setkání.
  • Další úkoly jsem nestihl zaznamenat, musíme doufat, že je zaznamenali ti, jimž byly úkoly určeny.
S přáním hezkých prázdnin se radní postupně rozcházeli, poslední zůstal stréc Hnilička, který už odešel, ale vrátil se pro zapomenutou bundu.

Nejbližší zasedání rady bude 9. září.

S marnou snahou zaznamenat a zestručnit rozevláté hovory patnácti hovorných stréců a tetin
končí vyčerpán STRÉC NEC.

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 10. 6. 2013

 1. Přes přívalový déšť se badatelna Panoptika naplnila nadšenými vědeckými pracovníky.(Někteří počkali až to přejde.)
 2. Významný stréc Adámek přišel projednat svoji žádost o zastoupení významné americké univerzity naší universitou při udělení významného diplomu. Úřadem byl pověřen stréc Klapetek, tetina Saša M. a stréc Pepa NEC. (viz příloha kliknutím zde).
 3. Setkání letos hudbou zahájí (jako diplomovou práci) Cimbálová muzika stréca Jendy Kružíka.
 4. Během náročného jednání byli oslaveni oslavenci tetina Jana P. a stréc Jarda C., neboť slavili narozeniny.
 5. Už několikrát projednávané žádosti o vytištění strécovských navštívenek dostal na starost nepřítomný stréc Baďura, (toho času opět v Thajsku). Stréc Jára Kramář čeká na pokyn k zahájení tisku.
 6. Stréc Laďa Káňa člen slavné, první historické vědecké rady projevil zájem být přítomen jako host některého zasedání. Bude nám ctí a radostí mezi sebou ho uvítat.
 7. Stréc Ládyo, který původně slíbil účast, byl v době zasedání ve vlaku mířícím do Ostravy. Za 14 dní bude prý v Brně a podá zprávu o průběhu výroby ŘSRZ.
 8. Nejbližší VR bude 22. července, ale protože dvě tetiny a jeden stréc budou mít ještě dřív narozeniny, nejsou vyloučena mimořádná zasedání.
 9. V průběhu bádání byla pronesena některá moudra, která si zaslouží být zaznamenána.
  • Stréc Mottl: "Jenom někteří z nás si pamatujeme..........". (omlouvám se, už jsem zapomněl o co šlo. (stréc NEC)).
  • Stréc Cedidla: 1. "Stréc má vždy splnit co slíbil"! 2. "Stréc nemá nikdy nic slibovat"!
 10. I když jednání rady bylo ukončeno, mimořádně pracovití stréci FUX a NEC pokračovali ve vinotéce na Gorkého v přípravě chystaného Diáře 2014.
 11. Pro méně pozorné čtenáře zápisu opakujeme termín nejbližší VR - v pondělí 22. července!
Na místo sledování "zajímavého" programu TV, zapsal STRÉC NEC.

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 6. 5. 2013

 1. Sešlo se devět členů rady a rozprava byla zahájena všeobecně o čemkoliv.
 2. Sloha s historickými seznamy stréců byla předána do archivu pro badatele příštích generací z řad stréců a tetin.
 3. Tetina Saša oznámila, že na 42. Setkání bude vítat hudbou hosty Strécovská cimbálka Honzy Kružíka (KMČ).
 4. Debaty se opět po čase zúčastnil stréc Štěpán Mátl a k naší převeliké radosti vypadal zdravě.
 5. Stréc Ládyo Šafařík se ozval z Ostravy, že medajle (ŘSRZ) je u rytce. Odchytíme stréca až si přijede do Brna pro důchod a snad získáme přesnější informace.
 6. Vladimír Fux se omluvil ze dravotních důvodů a přeje si být podrobně informován. Na finančním dopise objevil vážnou tiskovou chybu a hledá viníka. Preventivně si sám sype popel na lysou hlavu.
 7. Radními byl navržen a schválen příští nositel řádu Josefa Blahy. Jméno zatím zůstane utajeno.
 8. Až z Prostějova přijel na jednání stréc Cedidla, zatímco mnozí radní z Brna nenašli čas a naznačil možnost, že by se Setkání mohly zúčastnit hvězdy, Špinarová,Mišík a Wykrent a že je zkusí oslovit.
 9. Tetina Jana Putnová pozvala přítomné na výstavu svých tečkovaných děl do Mahenova divadla. Tetina Saša M. a stréc Pepa N. se tam neprodleně odebrali. Víno v tamním bifé shledali poživatelným.
 10. Příští zasedání VR bylo domluveno na 10. června. Za dobrého počasí se bude rokovat na útulném dvorečku Panoptika.
 11. V opuštěné badatelně i nadále setrvali stréci Mátl a Mottl v družném strécovském mudrování.
FIS - CIS STRÉC NEC.

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 8. 4. 2013

 1. K březnovým narozeninám stréca Nečasa bylo hned úvodem vypito několik pohárků strécovice (bez medu.) Nepřítomní, omluvení i neomluvení radní mohou litovat.
 2. Víťa Papež podal zprávu o odeslání finančních dopisů a předložil ty, které se vrátily nedoručitelné. Jeden z nich byl i člena VR stréca Čeňka Červeného. Kde bydlí jsme se nedozvěděli, byl tentokrát nepřítomen.
 3. Tetina Saša ohlásila, že účast cimbálky je úspěšně rozjednaná, její primáš bude promočen.
 4. Stréc Mátl byl telefonicky zastižen u lékaře, kde byl s chorou nohou a bylo mu prostřednictvím mobilu umožněno čichnout ke slivovici-strécovici. Všechni radní mu přejí brzké uzdravení.
 5. Krátké pauzy využil stréc Mottl k zahájení sezení VR. Úvodem uvedl na pravou míru skutečnost o starých seznamech. Zapůjčil Víťovi, patrně nejstarší seznam absolventů a do archivu věnoval slohu cenných listin stréca Mátla.
 6. Oznámil, že na Šelepce bude 22. 4. program ke vzpomínce na stréca F. Kocourka a pověřil tetinu Sašu, aby zajistila stůl pro delegaci VR.
 7. Dále stréc Mottl vybídl přítomné, aby neváhali dodat fotky do Diáře 2014. Má také několik vhodných, ale zatím jen v negativech.
 8. Strécem Nečasem bylo tlumočeno pozvání tetiny Dady do Divadla na Orlí 28. 4. (bližší na web stránkách).
 9. Milan Skřebský vzal zpět svou informaci z minulé VR. Jakákoliv úspora v bance by se ukázala jako silně neúsporná!! Vše raději zůstane tak jak bylo, i počet členů VR se jeví jako dostačující.
 10. Několik technických záležitostí (slohy, vlajky,upevňovací řetízky) vyřeší s předstihem stréci SKŘ. a NEC.
 11. Nejbližší zasedání rady bude v pondělí 6. května.
Stručně a výstižně stréc NEC.

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 11. 3. 2013

 1. Pro doplnění dat narození členů vědecké rady kolovala mezi přítomnými listina. Nato byly srovnávány tři seznamy stréců a tetin. Stréc Cedidla dostal ke zpracování dvě historické diskety se jmény dávných absolventů.
 2. Stréc Mottl oznámil VR, že vlastní historický seznam stréca Mátla. Zapomněl, že ho slíbil donést už před rokem, nicméně, opět si to zapsal do svého zápisu.
 3. Znovu bylo jednáno o doplnění VR. Na toto téma se snažil promluvit stréc Wíťa Novák, leč nebyl dostatečně asertivní, takže se nedostal ke slovu.
 4. Za zvuku strécovské fanfáry vyluzované pikolkou stréca Nečase byla předána gratulace k 80tinám stréca Milana Skřebského. Ořechovka, kterou nato nabídnul radě byla přijata s uznáním. Řidiči a abstinenti jako obvykle gratulovali na sucho.
 5. Stréc Milan navzdory oslavovanému věku oslnil fundovanou ekonomickou úvahou o komerční bance a slíbil získat pro naši VUST výhody.
 6. Stréc Ládyo přednesl úvahu o chystaném řádu Stréca Rudy Zavadila a již dříve schválený řád byl podroben náhlé iniciativě dříve přítomných i nepřítomných. Žasnoucí Ládyo slíbil přinést návrh ještě jednou ke schválení.
 7. Dalším důležitým bodem byla délka plošky řádu na níž bude špendlík k připevnění k saku.
 8. Pověřen strécem Šimíčkem, pokusil se stréc NEC informovat radu o stavu příprav na strécovské CD a Diář 2013, leč ořechovka už učinně zasáhla do přehlednosti jednání. Naštěstí je ještě spousta času.
 9. Stréc Fux přednesl návrh dopisu, který bude součástí složenky. Tradičně květnatý text byl, po doplnění požadované částky schválen.
 10. Cimbálová muzika Morava se pro tento rok omlouvá a tetina Saša slíbila zajistit kvalitní náhradu.
 11. Pro příští VR bylo zvoleno datum 8. dubna a radní se spokojeně rozešli za dalšími úkoly. Pouze trojice Mrkvicová, Šafařík a Nečas rozhodla se provést strécovskou kontrolu vinotéky stréca Příhody. Tento, stejně jako minule nebyl přítomen, ale byl tam štamgast stréc Kramář a obsluhující tetina Příhodová. Dobré víno splnilo vše, co mu bylo uloženo.
HOWGH - FIS - CIS STRÉC NEC

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 11. 2. 2013

 1. Protože se sešlo 10 členů VR bylo původně zamýšlené mimořádné zasedání prohlášeno za řádné.
 2. Seznam členů VR a případně dalších důležitých stréců a tetin bude obohacen o data narození, aby nedocházelo k situacím, kdy jim není popřáno a tím i dopřáno zaplatit sklénku na přípitek. Úkolem byla v nepřítomnosti pověřena tetina Jana P. a dozví se to až z tohoto zápisu.
 3. Obsluhující vrchní donesl láhev Rýnského ryzlinku, z čehož radní pochopili, že má Jarda Hnilička zas narozeniny, tentokráte osmdesáté první. Panoptikem zaznělo tradiční "Živijó".
 4. Protože členů VR musí být v občanském sdružení určitý počet, navrhnul stréc NEC její doplnění o stréca Miloše Filipa. Navržený o návrhu zatím neví, takže se o tom bude rokovat na příštím zasedání.
 5. Ke schválení byla předložena konečná verze "Řádu stréca Rudy Zavadila".Tento text bude na líci řádu společně s profilem milovaného stréca. Na rubu bude latinský nápis: SEMPER SIT VICTORIOSA IDEA STRACIANA navržený strécem Vladimírem Fuxem. Český překlad: "Vždy budiž vítězná myšlenka strécovská", bude spolu s latinským vytištěn na předávací listině.
 6. Stréc Hnilička informoval o nadšené reakci dálkově vystudovavšího Májo Zlámala z USA a zaplatil poštovné.
 7. Stréc Papež přečetl dopis tetiny Pavlišové v němž děkuje za sponzorský dar pro Letní sborovou dílnu 2012 a předal do archivu věnované DVD Lomnického sboru disharmonických amatérů.
 8. Schválen byl návrh tetiny Mrkvicové, aby na letošním setkání hrál po létech MR swingu opět zas JAZZ ARCHIV.
 9. Termín 42. Setkání je už objednaný a to na 19. října 2013. Je nutno uvádět jej strécovské veřejnosti ve známost.
 10. Stréc Čeněk Č. se pokusil seznámit radu s aktivitami časopisu Zvěrokruh, ale rozsáhlá informace se nesetkala s náležitou pozorností zúčastněných.
 11. Fotografie do Diáře 2014,(tak jak je navrhl stréc Šimíček), se začínají shromažďovat. Námitka, že by to měly být hlavně snímky s muzikantskou tématikou byla zatím odložena. S napětím je očekávána fotka stréca Jana Š.
 12. Návrh stréca Hniličky, že bychom měli požádat Brusel o grant na šíření strécovské myšlenky byl sice vyslechnut s nadšením, ale víno bylo dopito, takže bezradní radní začali se trousit z badatelny k mrazivému východu.
 13. Příští VR byla domluvena na pondělí 11. března.
S vědomím, že toho hodně zapsat zapomněl, zapsal STRÉC NEC.

  
© 2007 FMS • www.streci-fms.cz • streci@seznam.cz  |||  webdesign © Petrex Design • www.petrex.cz