medaile
 

ZÁPISY VĚDECKÉ RADY - 2014

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 10. 11. 2014

 1. Prvním a hlavním úkolem zasedání bylo razítkování a podpisování diplomů a dalších listin. Vše se podařilo jako vždy bez jediné chybičky.
 2. I když se tetina Dada nabídla opatřit půvabné hostesky, z řad svých studentek, bylo to tentokrát nad její síly. Prekérní situaci zachránil stréc Badura, když mobilem přikázal nastoupit do sobotní služby mladým členkám své rodiny.
 3. Jára Kramář donesl přítomným nové Diáře 2015 spolu se smutnou zprávou, že veškeré tiskařské práce bude nutno jako vždy zaplatit.
 4. Stréc NEC - archivář-kronikář z nouze, přinesl radním k prohlédnutí vzácnou první kroniku. Štěpán Mátl jí dlouze listoval se slzou v oku. Padl návrh, že by bylo radno tuto vzácnost digitalizovat. Pro nedostatek peněz tento návrh padl po druhé.
 5. S uspokojením bylo konstatováno, že je SETKÁNÍ 2014 připraveno a že už není o čem jednat.
 6. Ačkoli zatím nevíme s jakým úspěchem Setkání proběhne, usnesli jsme se, že úspěch zhodnotíme a oslavíme ve vinném sklípku stréca Křapíka 18. prosince. Odjezd je v 16 hodin od Bohémy.
 7. Zajímavou zvláštností byla zpráva tetiny Ilony, že budeme-li žít 44. SETKÁNÍ 2015 bude 17. října 2015
A to je vše, kostky jsou vrženy! Na shledanou v sobotu. NEC

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 20. 10. 2014

 1. Omluveného stréca Mottla hbitě zastoupil stréc Cedidla a jal se číst „SLEDOVANEC". Program SETKÁNÍ, bod po bodu, byl projednán a shledán uspokojivě připraveným.
 2. Životopis M. Černohouze stáhne Jar. C. z internetu a pošle J. N. k doladění. Před předáním ceny J. Blahy přečte obě díla stréc Šimíček.
 3. Jan Š., vždy vzorně oblečený, žádal, aby byli absolventi před promočením vhodně ustrojeni. Totéž se týká i členů VR. Rifle a trička jsou zapovězeny.
 4. Tetina Dada, ač tradičně nepřítomná, slíbila dodat hostesky do uvítacího sboru. Na SETKÁNÍ bude přítomná, aby mohla převzít loňské ocenění.
 5. Stréc Jan Š. tradičně zajistí naladění klavíru, aby nebyl urážen hudební sluch části přítomných stréců a tetin.
 6. Další jednání rady bylo značně ohroženo hlučícími studenty ve vedlejší části místnosti. Nepřítomný stréc Mottl měl štěstí, že byl nepřítomen.
 7. Poslední mudrování VR před SETKÁNÍM bylo určeno na 10. listopadu.
To, co si z jednání zapamatoval, zapsal STRÉC NEC

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 6. 10. 2014

 1. Stréc Mottl se chopil slova a letecky probral zásadní body: Suvenýry jsou zajištěny. Budou kožené klíčenky a diáře. Pedéĺem bude stréc Severa, jeho poradcem Víťa Papež. Taláry, obraz rechtora, vlajky, čísla, na místo dopraví stréc Skřebský, a to i kdyby v tu dobu nebyl už na živu. (To M.S. osobně slíbil).........další body stréca Mottla zapisovatel nezaznamenal pro souhlasný i nesouhlasný hluk v badatelně.
 2. Diplomy a další tiskoviny předá stréc Badura Bekrosu, ten po natištění Milanovi Skřebskému a ten pak paní ovládající krasopis.
 3. Důležité listiny se budou podepisovat na poslední radě 10. listopadu a nikoli na poslední chvíli na Setkání v rechtorátu.
 4. Absolventů bude pravděpodobně deset, o jména pečuje tetina Jana, která přiletěla na radu přímo z Londýna.
 5. Tetina Saša přiletěla z Černých Polí a rozdala zájemcům trička.
 6. Stréc Klapetek hodlá ještě drobně zasáhnout do textu pozvánky a ten pak předá přímo MUStr. Kramářovi. Totéž stréc Cedidla.
 7. Václavíček B. přečetl jména budoucích vyznamenaných a požádal o dodání krabiček na medaile.
 8. Stréc Fux je už údajně z nemocnice doma v Lulči a bude hledat v počítači loňský oslavný projev na Milana Černohouze.
 9. Nejbližší vědecká rada bude v pondělí 20. října.
 10. Pro neobvykle vášnivý pracovní elán stréců a tetin bylo nutno ukončit zasedání předčasně.
Zápis už v šalině sepsal stréc NEC.

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 16. 9. 2014

 1. Zápisovatel nestihl zahájení vědeckého mudrování, prováděl tou dobou korekturu Diáře 2015 s Koniášem Fuxem upícím v korzetu na nemocničním lůžku. (FN, 2. interna, budova J, odd. 71, pokoj č. 5, postel u okna).
 2. Stréc Cedidla seznámil radu s programem 43. SETKÁNÍ a v okamžiku tvorby zápisu už přišla z Přerova 1. verze tradičního Sledovance. Úctyhodná rychlost.
 3. Na zasedání zavítal stréc Miloš Filip s pozváním členů rady na koncert orchestru stréca Felixe Slováčka a budoucího stréca Jana Smigmátora 22. prosince v Sonu. Pozvání bylo s díky přijato, počet volňásků bude upřesněn do 6. 10.
 4. Hospitalizace stréca Fuxe ohrožuje splnění některých úkolů, nutno zjistit nebude-li jistější zvolit náhradního myslitele-pisatele. (Klapetek, Nečas).
 5. S radostí bylo konstatováno, že už webové stránky slouží a brambory jsou tak v řádku.
 6. Na zasedání opožděně dorazil stréc Jára Kramář.Byl pověřen úkoly a povečeřel.
 7. Dalšími úkoly byl zavalen i stréc NEC. Není si jist, zda už některé nezapomněl.
 8. Nejbližší zasedání rady bylo určeno na pondělí 6. 10. to už prý budeme moudřejší.
FIS CIS - já vím tati. NEC

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 25. 8. 2014

 1. Stréc Wíťa přednesl zprávu o stavu našich, přechodně neexistujících webových stránek. Provozovatelé vyčkali doručení ročních poplatků a zmizeli beze stopy. Na obnovení webu se pilně pracuje.(viz bod 8).
 2. Změna termínu SETKÁNÍ byla ohlášena na všechny dostupné mailové adresy a s uspokojením bylo zjištěno, že změna neohrozila sjednaný program. Pro neemailovou strécovskou veřejnost budou obvyklé pozvánky rozeslány dřív, aby stréci a tetiny zbytečně nechodili 25. 10.juchat na Židenické hody.
 3. Tetina Jana přečetla podrobné životopisy studentů naší university, kteří budou slavnostně promočeni 15. listopadu. Letos jich nebude mnoho.
 4. Své služby vědecké radě nabídl elektronicky stréc K. Popelka, slavný v době, kdy při TdZ zajišťoval provoz pojízného hasičství žízně.
 5. Stréci Šimíček a Badura mudrovali o chystané světové premiéře pracovně nazvané: „Strécovské hudební tajemství".
 6. Telefonicky bylo zjištěno, že se stréc Mátl lehce pozdravil a na budoucí zasedání rady přijde.
 7. To se bude konat opět v PANOPTIKU a to vyjímečně v úterý 16. září.
 8. Stréci Wíťa N.a Jiří M. se vydali na poštovní úřad za účelem ověření podpisu
 9. Zbývající radní byli po vypití dalších dvou deci rozpuštěni do ruchu velkoměsta.
FIS CIS STRÉC NEC

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 11. 8. 2014

 1. Tetina Ilona příchozí postrašila jobovkou - strécovskou situací. Městská část Židenice pořádá v Dělnickém domě hody v termínu našeho Setkání a jako náhradní termín jsme byli nuceni zvolit 15. listopad.
 2. Což přinutí organizátory programu uzavírat nové dohody s vystupujícími stréci a tetinami.
 3. Strécem Fuxem vymyšlená gratulační listina byla opatřena podpisy všech přítomných a tato byla předána spolu s dary a květinami oslavenkyni tetině Koňárkové. (70) Po projevech stréců Klapetka a Mottla decentně zaznělo i oslavné „ŽIVIJÓ".
 4. Pro později příchozí se znovu oznámil důvod ke změně termínu tradičního SETKÁNÍ. SETKÁNÍ bude v Dělnickém domě v sobotu 15. listopadu! Všichni stréci a tetiny jsou žádáni, aby tento termín rozhlašovali mezi strécovskou veřejností, aby se stréci nechodili 25. října veselit na Židenické hody.
 5. Stréc WWWíťa slíbil, že po ostudné dvouměsíční přestávce zvovu uvede do chodu naše webové stránky, kde bude všem oznámen nový termín 15. listopad.
 6. Stréc Skřebský slíbil, že bude přemýšlet o suvenýrech a plánované rechtorské medaili, (Ládyo pro nemoc nemůže své dílo realizovat). Strécovica s medem je zajištěná.
 7. Příští VR se bude konat za čtrnáct dní 25. 8.
 8. UPOZORNĚNÍ PRO ZMATENÉ RADNÍ: PŮVODNÍ NÁHRADNÍ TERMÍN SETKÁNÍ 8. 11. BYL ZMĚNĚN NA DEFINITIVNÍ 15. LISTOPAD

Sepsal zcela zmatený STRÉC NEC

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 16. 6. 2014

 1. Po krátké domluvě se zájemci, bude objednáno 25 stréc.triček XXL, různých barev.
 2. Delegace členů vědecké rady VUST navštíví 18. června barokní aulu VUT a oživí svou přítomností Sympozium o budoucnosti strojové civilizace z r. 1928.(Přednáší MUStr. ThMgr. Klapetek). Delegaci před učené auditorium slovem uvede stréc Mottl. Byly mu doporučeny dvě věty, nejlépe holé.
 3. Zatím ještě nepřítomný, nemocný stréc Skřebský bude požádán telefonicky o zajištění tubusů a desek na diplomy a bude mu, stejně jako Víťovi Papežovi, popřáno brzké uzdravení.
 4. Program na říjnové Setkání se zdá být zajištěn. Stréci Wykrent, Šimíček a Broda jsou nezpochybnitelnou zárukou kvality. Ke hře k tanci bude dána opět příležitost Jazz Archivu.
 5. Stréc Petr Šváb bude pověřen přípravou k znovuvytištění slavných Almanachů. Tisku se ujme osvědčená strécovská tiskárna Bekros.
 6. Další jednání probíhalo v dovolenkovém duchu. Tetina Saša navštíví stréca Ládya a několik radních se rozhodlo cestovat do Lulče na soudružskou návštěvu stréca Vladimíra Fuxe.
 7. Závěrem byla krátce zhodnocena účast vědecké rady na slavném Tour de Zavadil a křtu Zavadilovy ulice v Ořechově. Byla provolána sláva dcerám stréca rechtora a říditelce TdZ tetině Dadě Klementové. (Pokud se podaří někde ji odchytit, bude ověnčena loňským řádem, který zatím nedokázala, z časových důvodů převzít).
 8. Nejbližší VR bylo sjednáno na pondělí 11. srpna 2014 při čemž pracovitým radním nebude bráněno v mimořádných jednáních.
Sepsal stréc NEC, stále ještě vyčerpaný po absolvování TdZ.

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 19. 5. 2014

 1. Přítomní členové VR asi měli včera termín platů,či důchodů. Rokování totiž zahájili hromadným placením příspěvků.
 2. Do seznamu nedávno odešlých na věčnost byli zaznamenáni dva další zasloužilí stréci Drla a Veleba. Čest jejich památce.
 3. Stréc Klapetek ohlásil strécovskou situaci. Vinou existence tří diářů nemůže proslovit v Ořechově projev. Přichystá ho ale pro náhradního řečníka, který bude nucen nahradit nenahraditelného.
 4. Seznam účastníků TdZ a Ořechovských oslav ještě není uzavřen. Čas startovního výstřelu včas oznámí říditelka TdZ Dada. Rechtorským zatroubením fanfáry bude pověřen stréc Křapík.
 5. Dne 18. června se koná ve štukovém sále rektorátu VUT sympozium, na které MUStr. Klapetek pozval členy VR VUST.
 6. Jednání VR tentokrát probíhalo neobvykle svižně a konstruktivně, těsnopisné záznamy se však přepisovači podařilo rozluštit jen zčásti.
 7. Proces omlazování vědecké rady probíhá úspěšně, přítomna však byla jen tetina Jana P. W. N. a J. K. zůstali neomluveni.
 8. Tetina Saša rafinovaně odchytila tvůrce řádů stréca Ládya na zastávce tramvaje. Zhotovení řádu SRZ je stále na dobré cestě.
 9. Další jednání rady je domluveno na pondělí 16. 6. v 15.30!
S pozdravem Vzhůru dolů TdZ! končí zápis STRÉC NEC

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 24. 4. 2014

 1. Setkání vědecké rady ohrozil zablokovaný mobil tetiny Ilony. K všeobecné radosti se mobil odblokoval těsně před zahájením a vychrlil opožděné pozvání i s pozdravy Fis Nic a Fes Pes!
 2. Mudrování bylo tedy úspěšně zahájeno a to přípitkem ke jmeninám a narozeninám stréca Jiřího M. Oslavenec nechal, k všeobecné radosti, vše vypité napsat na svůj účet.
 3. Strécovská situace vzniklá zajištěním dvou zahajovacích hudebních těles byla zdárně vyřešena. Hosty bude ve vstupní hale vítat duo stréca Marečka a Mladá Morava vystoupí v programu.
 4. Tetina Dada oznámila znovuzrození TdZ při příležitosti oslavy Zavadilovy ulice v Ořechově.(viz příloha kliknutím zde)
 5. Tetina Saša slíbila pravidelné kontaktování stréca Ládya, tvůrce chystaného řádu. (ŘSZ).
 6. K oslavě osmdesátého výročí narození stréca rechtora bude do programu zařazena jeho skladba v podání dua umělců, stréců Šimíčka a Brody, (nebo Křapíka).
 7. Stréc Papež chce ze zdravotních důvodů dočasně opustit funkci pedéla. Bylo mu doporučeno, aby napřed z muzikantského dorostu vychoval náhradníka.
 8. Jména budoucích nositelů Ceny J. Blahy byla schválena minule, svou oslavnou řeč na M. Č. by měl najít v hloubi svého počítače stréc Fux, novou řeč na M. B. slíbil vytvořit stréc Šimíček.
 9. Přítomní slíbili nabídnout vhodné fotky pro Diář 2015, stréc šéfredaktor Diáře však ví, že vše dopadne jako obvykle.
 10. Na slavnostní akci v Ořechově (7. 6. 2014, viz příloha kliknutím zde), slíbil promluvit stréc Klapetek.
 11. Nejbližší VR se bude konat v pondělí 19. 5. 2014 v našem oblíbeném Panoptiku.
Místo zírání na připitomělý akční film, zapsal stréc NEC

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 24. 3. 2014

 1. Před zahájením tradičního mudrování bylo popřáno zasloužilému členu VR k dosaženému věku (75). Po přípitku a dojemném blahopřejném projevu stréca Mottla se začalo neprodleně jednat.
 2. Stréc Badura oznámil, že je zajištěná úvodní cimbálka Morava junior a autobus doveze z Bojanovic stréce a tetiny v hojném počtu. Při té příležitosti bude uděleno několik titulů a pověření úřady.
 3. Stréc Cedidla telefonicky potěšil přítomné, že účast stréca Wykrenta a Zd. Marečka na letošním Setkání je potvrzena.
 4. Na zajištění bezchybného provozu webových stránek převzal potřebné listiny stréc Kazelle.
 5. Návrh udělení dvou cen J. Blahy, (1 loňská a 1 letošní) byl přijat s porozuměním.
 6. Stréc Fux Lulečský bude požádán o vypracování tradičního „složenkového" dopisu a několika dalších důležitých listin.
 7. S účastí bylo vzpomenuto nepřítomných nemocných členů rady a s mírnou závistí těch, kteří se místo důležitého rokování potulují v exotické cizině.
 8. Přítomní radní ještě chvíli mudrovali o možnostech založení Universitní síně slávy, kde by byly vystaveny slavné kroniky, dokumenty a hojný obrazový materiál naší Alma Mater.
 9. Příští zasedání bylo dohodnuto na čtvrtek ( ! ) 24. 4. 2014
Těžkou rukou zapsal STRÉC NEC

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 3. 3. 2014

 1. Než se sešli radní, alespoň k jednomu stolu, projednávaly se zlomené nohy a choroby všeho druhu. (Nepřítomní byli většinou omluveni pro nemoc, nebo pracovní zaneprázdnění.)
 2. Přesto bylo zahájeno jednání obvyklou obrovskou silou.
 3. S nevídaným předstihem je už určeno datum příštího SETKÁNÍ na sobotu 25. října 2014.
 4. Tetina Saša pečlivě vede data narozenin členů VR a zasloužilých stréců a tetin. S blahopřejným listem půjdeme příští týden navštívit stréca Ládyo Šafaříka (85)
 5. Loňský stréc navržený na cenu Josefa Blahy bude oslaven letos, snad tentokrát z daleké Prahy přijede.
 6. Z minulého Setkání zůstalo neprodáno 19 menších stréc. triček, žádané XXL budou včas objednány.
 7. Momentálně nefunkční webové strény napraví společnými silami tetina Ilona a stréci Jiří Kazelle a Wíťa Novák.
 8. Slíbený, již dříve odhlasovaný finanční obnos na CD stréca Spilky předá dotyčnému stréc Mottl.
 9. Stréc Cedidla s tetinou navrhovali pro budoucí Setkání nové slavné učinkující z okolí Přerova.
 10. Nejbližší, snad i lépe navštívená VR, bude ještě tento měsíc, v pondělí 24. 3.
Zapsal stréc NEC

  
© 2007 FMS • www.streci-fms.cz • streci@seznam.cz  |||  webdesign © Petrex Design • www.petrex.cz