medaile
 

ZÁPISY VĚDECKÉ RADY - 2016

POSLEDNÍ ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 30. 11. 2016

 1. Vědecké rokování v Moravské vinotéce zahájil stréc Mottl obsažnou žádostí o předložení finančního deníku. Bude mu vyhověno na příští VR.
 2. 45. Setkání bylo všeobecně hodnoceno jako velmi zdařilé, čemuž značně přispělo dobré ozvučení a osvětlení, jaké ani pamětníci nepamatují. Díky za to strécovi Polanskému, který to zařídil a do značné míry i financoval. Jeho ochota by ale neměla být zneužívána. Ve výzdobě sálu se za stárnoucího J. N. nově osvědčil stréc Mrňa
 3. Připravený program proběhl bez větších strécovských situací, jen úvodní část, Cena Josefa Blahy mírně zaskřípala. Tento slavnostní obřad nikdy nepatřil k těm humorným, jak to tentokrát zprvu vypadalo. Je nutné pilně sledovat Sledovanec, protože i hlavní program STRÉCI A TETINY SOBĚ, zprvu trpěl bezvládím.
 4. Všichni umělci programu: Cimbálka Morava, Nostalgia jazz quartet, pěvci Toselliho serenády, Breeze Band a WraaDap Band, splnili naše náročné očekávání.
 5. Z pěvců uvedených na pozvánce se několik omluvilo, ale program tím nijak neutrpěl. O některých si ovšem myslíme svoje.
 6. K dotazu zda budou příští rok stréci oceňování medailemi když už žádné nemáme, zazněla odpověď, že jejich výrobu slíbil zajistit stréc Skřebský.
 7. Stolek u kterého se prodávají trička a díla stréců a tetin, je třeba z podia hlasitě propagovat. Bez patřičné reklamy se nic neprodá.
 8. Obavy, aby Diáře 2017 nezbyly se ukázaly jako liché. Velkorysé balíčky do Žlutic, Ořechova, Přerova, Lomnic a Jeseníků(?) způsobily, že je jich nakonec málo.
 9. WraaDap Band se i podruhé osvědčil. Hlavně souhra orchestru (bez zkoušky), vedeného strécem Treblíkem s Janem Smigmátorem byla obdivuhodná.
 10. Příští rok byl jako hlavní orchestr večera nabídnut Česko-rakouský OLDO LUBICH BIG BAND, který zahraje za stejných finančních podmínek jako minulé strécovské big bandy. Rada tuto možnost schválila a hostování bude projednáno se strécem Lubichem.
 11. Byl navržen a schválen termín 46. SETKÁNÍ. 14. říjen 2017
 12. Při rokování jsme opomenuli zjistit, bude-li mít někdo zájem o DVD z 45. Setkání. Zdá se, že předčasná prezentace na internetu případné zájemce spíš odradila a rozsáhlé dílo na třech DVD bude ale dobré jako dokument. Stejně jako loni bylo konstatováno, že když záznam, tak profi kvality s dodáním „na klíč". Přesto DVD stojí za prohlídnutí a stréc Karel Hrubý BUF je jistě zájemcům rád poskytne. Tel. 608 445 571 .
 13. O rokující radní (bylo nás jedenáct), dobře pečoval šéf vinotéky stréc Adámek a s přáním spokojených Vánoc a Nového roku se účastníci rozešli do svých domovů.
PF ! FIS CIS ! STRÉC NEC

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 3. 10. 2016

 1. Vědecká rada se sešla ve větším počtu než obvykle, čímž vzniklo úvodní hlasové „balábile". Hluk ještě podpořil pop hrající reproduktor, který údajně nejde ztišit. (Už minule jsem si chtěl vzít kleště na přeštípnutí káblíku.)
 2. Mezi rokující radní přišla, strécem Polanským pozvaná, managerka RAADAP BANDU tetina Michaela Chadimová, domluvit detaily vystoupení a umístění orchestru.
 3. Po dlouhé době se podařilo vyfotit vědeckou radu a vznikly fotky nevalné kvality. (viz příloha). Nepovedlo se ani aranžování skupiny osob. Stréc Mottl z neznámých důvodů klečí a na snímku je i nečlenka rady, což bylo posléze kritizováno. (Pro srovnání přikládám fotku rady z roku 2002, kde je pět osob nepatřících do rady a strécovi rechtorovi Zavadilovi to nevadilo). Dojde-li v budoucnu opět k fotografování rady, bude pozván profesionální fotograf.
 4. Stréc Polanský přednesl dlouhý výčet svých splněných úkolů a díky jemu se zdá, že Setkání proběhne jen s povinným minimem strécovských událostí. Byl vysloven souhlas s jeho návrhem, aby Setkání bylo opět zaznamenáno kamerou Karla Bufa Hrubého za přiměřeně nevelkou mzdu.
 5. Tetina Saša navrhla, aby byl Nostalgia Jazz Quartetu poskytnut příspěvek na výrobu CD záznamu koncertu, 3.000 korun. Po krátké diskusi bylo schváleno.
 6. Stréc Mottl přednesl návrh, aby se nezapomínalo na slavnou historii TdZ a Lomnickou naučnou stezku k plostice Járy da Cimrmana. Dostal za úkol připravit stručný a vtipný projev na to téma, jenž by mohl vytvořit ve spolupráci s odborně vybavenou tetinou Dadou. Obáváme se, že ke zdárnému výsledku už není dostatek času. Zcela záleží na jeho píli a aktivitě.
 7. Stréc Badura přečetl seznam stréců a tetin, navržených k udělení řádů a úřadů. Jejich jména odešle E-mailem na necj@seznam.cz . Osoby dle seznamu bude stréc NEC vyzvedávat od jejich stolů a přemísťovat ke stolu před rechtorátem, aby byli pohotově k slavnostnímu obřadu. (Bude mu tak po létech odepřen nástup s VR a zpěv hymny na pódiu).
 8. Stréc Jára Kramář dopraví zbývající tiskoviny, (diáře, vstupenky a almanachy I.) včas přímo na místo konání.
 9. Protože se 45. Setkání jeví jako připravené, sejdeme se až 15. října v Dělnickém domě, a to odstupňovaně od 13 do 16 hodin, podle množství úkolů.
Po vypití bezmála půl litru burčáku stréca Adámka, dopsal a odesílá STRÉC NEC. 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 12. 9. 2016

 1. Zasedání bylo zahájeno dost netradičně, koštem a výběrem vína pro 45. Setkání. (5 vzorků bílého a 2 červeného). Po zkušenostech z loňska, kdy restaurace nabízela víno špatné a ještě už v polovině večera žádné neměli, bylo rozhodnuto vzít jeho zajištění do vlastních rukou. (stréca Polanského). Několik expertů z řad VR se chopilo ochutnávání sledováno závistivými pohledy přítomných řidičů a abstinentů. Pisatel těchto řádků ochutnával tak zodpovědně, že si zapomněl zapsat výsledek.
 2. Stréc Mottl vrátivší se šťastně z dovolené na Kubě, udělil úvodní slovo režisérům Setkání, strécům Polanskému a Cedidlovi. Bod po bodu byl přednášen program večera za občasných připomínek pozorného členstva VR. Bylo konstatováno, že je vše pečlivě, až do detailů zdárně připravováno.
 3. Zapisovatel stréc NEC vznesl požadavek, aby byl z ušetřených peněz zakoupen diktafon, což bylo trestuhodně přeslechnuto. Jeho stárnoucí mozkové závity už nejsou schopny uchovávat kvanta informací déle než dvě hodiny a tato schopnost se každým dalším dnem zhoršuje.
 4. Stréc Jára Bekros donesl 350 ks čerstvě natištěných pozvánek, které se budou v následujících dnech vkládat do obálek a tyto opatřovat adresami.K této činnosti je nutno zajistit dobrovolníky, aby na to tetiny Ilona a Saša nebyly samy. Dobrovolníci se zatím nevyjádřili.
 5. Letos byly zvoleny jako suvenýry DVD (TV záznam z 25. Setkání) a tradiční Diáře. Ty už stréc Šváb připravil do tisku a DVD jsou už ve skladu NEC. Kromě 500 diářů zbývá ještě vytisknou Almanachy pro nové absolventy a 250 slosovatelných vstupenek.
 6. Tetina Jany přečetla seznam absolventů, kteří se zatím přihlásili. Jejich počet není zatím uzavřený.
 7. Stréc Laďa Káňa a Breese Band jsou, dle očekávání, připraveni doprovodit Show program – STRÉCI SOBĚ tetiny taky.
 8. Naladění klavíru zajistí jako obvykle stréc Šimíček, který hraje rád na ladící nástroj.
 9. Poslední téma večera bylo udělení řádů a úřadů. Protože problémy jsou tu od toho, aby byly překonávány, věříme, že i tyto zvládne stréc Badura.
 10. Všechny úkoly mají své vykonavatele. Výsledky si ověříme na nejbližší VR v pondělí 3. října v 16 hodin.
FIS CIS STRÉC NEC

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 11. 7. 2016

 1. Tropické vedro způsobilo částečné přehřátí mozků a není vyloučeno, že zápis bude vypadat zmateně.
 2. Stréc Mottl slíbený text pojednávající o vzniku slavného strécovského díla CDECDC na jednání rady nedonesl a neukojil tak zvědavost některých radních. Těšíme se příště.
 3. Stréc Badura, stále ještě rehabilitující se, oznámil, že bude letos příchozí vítat strécovská cimbálka Morava. Zatím není jasno, kdo bude objednávat a kdo platit autobusy. Jasno bude po dostavení se výše uvedeného stréca.
 4. Stréc Polanský se jal obrovskó siló pročítat návrh průběhu večera. Až budou všichni účinkující vědět, že na 45. setkání účinkují, sestaví spolurežisér stréc Cedidla definitivní program. Ten pak obdrží, (po schválení VR), stréci Nečas a Kramář k vytištění pozvánky. O moudrá slova (na straně 4) je tímto požádán stréc Klapetek. Pozvánka má být připravena do tisku do konce července.
 5. Členové VR jsou obdařeni hlasem poradním, konečné hlasy rozhodující o programu má pouze duo Cedidla–Polanský.
 6. Šéfem jevištní výzdoby byl ustanoven stréc Mrňa + četa o síle dvou a více mužů.
 7. Strécovská firma Bekros bude pověřena tiskem:
  1. Diářů – 500 ks (dohled nad distribucí převezme stréc Nečas! Letošních bylo málo?!?)
  2. Slosovatelných vstupenek – 300 ks
  3. Almanachu (dotisk) – 20 ks
 8. O prodej strécovských „T shirt" a přípravu pěti cen byla opět požádána osvědčená tetina Saša.
 9. Tetina Jana P. oznámila počet budoucích absolventů. Chybí ještě některá dříve ohlášená jména.
 10. Skupina znalců promyslí přísun kvalitního vína na 45. Setkání. Loni bylo drahé, špatné a bylo ho i tak málo.
 11. S přáním příjemných dovolených bylo jednání VR ukončeno. Příští bude až 12. září v 16 hodin.
FIS CIS STRÉC NEC 34 °C ve stínu

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 13. 6. 2016

 1. Důležitým úvodním bodem byly dozvuky oslav sedmdesátin stréca Kazelleho. K úspěchu dosažení tohoto úctyhodného věku mu popřáli i další členové vědecké rady, kteří se nemohli účastnit slavnostního obřadu ve zdech VUT/VUST.
 2. Pak se ovšem přikročilo k pilné práci, sestavoval se předběžný seznam účinkujících v programu 45. Setkání.
 3. Než se dočista sejdeme bude nás jako vždy vítat cimbálová muzika, a to opět Stupava.
 4. Nostalgia Quartet zahraje tradiční strécovský kvaret na podiu v záři reflektorů a s krátkou vysvětlující předmluvou, kterou připraví stréci Mottl a Vach.
 5. Několikaminutové vystoupení přislíbil i vzácný stréc Eda Hrubeš.
 6. Možnost účasti sboru tetin z Bojanovic minule nezávazně naznačil stréc Badura nyní se, pod dlaněmi masérek zotavující po operaci.
 7. Toselliho serenádu zazpívá umělecké DUO pod odborným vedením stréca V. Polanského za brilantního doprovodu Mistra piána stréca Šimíčka.
 8. Breeze Band zasvěceně doprovodí MUStra swingu Jana Smigmátora a čerstvě promočeného F. Procházku – Armstronga.
 9. Po úřadu VR, než se připraví na podiu osvědčený WraaDap Band, vyplní přestávku před podiem cimbálka Stupava. (O tom se bude ještě mudrovat).
 10. Tento předběžný nástin programu bude ještě stréc Polanský konzultovat s programovým říditelem, jimž je ze zasedání tentokrát omluvený stréc Cedidla.
 11. Další body jednání proběhly jen zběžně. Jako suvenýry budou tradičně diáře a již dříve schválených 300 kusů DVD ze slavného 25. Setkání.
 12. Koncem září navštíví delegace VR vedení Dělnického domu za účelem domluvy detailů 45. Setkání.
 13. Chorého stréca Milana Skřebského se v nejbližších dnech chystá navštívit soudružská strécovská návštěva, která, mimo jiné prozkoumá, zda bude jmenovaný schopen zúčastnit se příštího zasedání vědecké rady a to, 11. července v 16.oo!
S pozdravem FIS CIS STRÉC......

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 16. 5. 2016

 1. Na této radě počet omluvených a neomluvených značně přesáhl počet přítomných. Na pohled to zachránily tetiny Cedidlová a Papežová, doprovázející své stréce.
 2. Celkem zbytečně se stal hlavním bodem program vystoupení na 45. SETKÁNÍ, protože přítomní nic nového nevěděli. Jistý je zatím jen koncert Nostalgia Quartetu, část stréca Polanského, s pracovním názvem „Serenáda" a WraaDap Band k tanci. Vše ostatní je zatím v jednání.
  Chybí zatím páteř programu, tahák, slavnější jméno, které by bylo vytištěno tučně v pozvánce.
 3. Ve slavné historii Setkání,(i když vše bylo pečlivě zorganizováno), celek budil dojem krásné strécovské živelnosti. Do vystoupení se zapojovali stréci a tetiny se svými, pro jistotu přinesenými hudebními nástroji a často tak vznikl nádherný jam session. No, ještě je o čem mudrovat.
 4. Letošní finanční dopis zapůsobil kladně. Na účet už chodí první příspěvky slušných stréců a tetin. Snad se postupně zapojí i Ti lakomí, kterým 200 ročně připadá příliš. Jména mnohých známe, nápad vystavit je na pranýř zatím neprošel.
  Přítomné tetiny Ilona a Saša sestaví k nahlédnutí seznam těch, kteří platí příspěvky až přímo na Setkání. Prozradí se tak jména těch, kteří se vymlouvají, že platí na Setkání, ale nečiní tak.
 5. Na 25 dopisů pro stréce a tetiny VIP reagovali pouze stréci Eda Hrubeš a Olda Lubich. První jmenovaný byl dopisem velmi potěšen, těší se na Setkání a je ochoten přispět slovem do programu. Olda ještě neví, ale slíbil 1000 korun do strécovské kasy.
 6. Stréc Badura opět doma pooperačně úpí s ramenem ve vodorovné poloze. S účastí na jeho bolesti jsme byli nuceni vypít více vína na jeho zdraví.
  Těšíme se, až se opět vrátí mezi nás. Jeho víno je vždy vynikající.
 7. Ve strécovské tiskárně BEKROS bylo objeveno přibližně 300 kusů Almanachu č. 2. Další stovka je možná u stréca Skřebskýho. Uvážíme-li, že se ročně vydá novým absolventům cca 15 kusů, máme zásobu do roku 2050. Protože většině z nás nebude účast umožněna, navrhujeme rozdat tyto almanachy už na 45. Setkání. Dopravu na místo zajistí Jára Kramař.
 8. Protože se budou opět tisknout slosovatelné vstupenky, bylo by záhodno, aby radní nabídli vhodné ceny z nevyužitých domácích zásob.
  Trička se znakem university zajistí opět tetina Saša v množství, velikostech a barvě podle svých zkušeností.
 9. Krabičky na řády, tubusy a další důležitosti by se měly, pro přehled soustředit na jednom místě! (Tetina Ilona má velký byt).
 10. Nejbližší zasedání rady bude 13. června v 16 hodin!
Dle toho, co si zapamatoval a zaznamenal, zapsal STRÉC NEC

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 18. 4. 2016

 1. Zasedání se tentokrát zúčastnilo více radních než minule. Se strécem Vojtou přišla, jako host i tetina Dáša Hlaváčková a zvýšila tak počet přítomných tetin na čtyři.
 2. Prvním bodem bylo sjednocení seznamů a adres VIP stréců, což se ukázalo být úkolem značně náročným. Pevně věříme, že se s tím stréc Papež porve obrovskó siló a že většina dopisů dorazí ke svým adresátům.
 3. Tyto dopisy, stejně jako dopisy Pfinanční, jsou připraveny do tisku, do Bekrosu je dopraví stréc NEC hned následující den. Odeslány budou do konce dubna, ještě než dojde ke zdražení poštovních známek.
 4. Stréc Wíťa Novák je opět omluven. Pondělí není jeho šťastným dnem, neboť musí pracovat do večera. Není ovšem omluven, že ve web stránkách používá slovo REKTORÁT, místo RECHTORÁT.
 5. Omluven je také stréc Skřebský, který je zaměstnán, jednak vlastními zdravotními potížemi, druhak ošetřováním nemocné manželky. Touto cestou je dotázán na počet Almanachů pro letošní setkání a na možnost výroby řádu 1.st.(strécovské sily).
 6. Bylo vzpomenuto na plánovaný Řád stréca Rudy Zavadila, Návrh řádu skončil u výtvarníka Ládya a jeho realizace je nepravděpodobná.Navíc takřka zbytečná, protože stréc FUX, který se měl stát jeho nositelem už není mezi námi.
 7. Hlavní rozprava nastala, když se slova chopili stréci Polanský a Šimíček. Množství jejich nápadů na letošní program bylo tak obrovské, že, pokud se podaří uskutečnit alespoň třetina z nich, bude o strécovsko-tetínskou zábavu postaráno.
 8. V programu by mohl být přečten výběr ze zrnek Františka Vymazala a další vtipné moudrosti z Almanachu. O přednášejícím se bude jednat.
 9. Na letošní Setkání by mohl být pozván starosta městské části Židenice. Prozkoumáni možnosti si vzal na starost stréc Šimíček.
 10. Ten také bude sondovat výběr lepšího zvukaře. (Padlo několik jmen, ale zatím nejsou známy jejich finanční požadavky).
 11. Do dopisu, kterým bude tetina Jana informovat nové absolventy, by mělo být zabudována nutnost společenského oděvu.
 12. Na rozdané úkoly budou mít radní dostatek času,nejbližší zasedání rady bude 16. května.
Zapsal STRÉC NEC

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 5. 4. 2016

 1. Po stručném úvodu stréca Mottla zahájila tetina Saša emotivně, nikdy nekončící debatu o penězích. Podrobnosti není možno v celé šíři v krátkém zápisu uvádět. Snad jen nutnost znovu požádat stréca kvestora o zpřesnění výdajů ve výroční zprávě na Setkání, aby se předešlo vyjádření některých stréců, že dvěma stovkami přispívají vědecké radě na občerstvení. Tetina Ilona slíbila obeznámit svou stínovou ekonomku Sašu s problematikou svého, léta poctivě vedeného deníku příjmů a vydání.
 2. Nemocná tetina Jana telefonicky oznámila, že nové absolventy může přijímat i v posteli. Očekává se tedy zvýšený zájem o studium na naší VUST. Starší absolventi z řad členů VR se cítí být diskriminováni.
 3. Stréc Badura vyzval radní k návrhům na udělení řádů a ke zvážení možnosti udělit řády některým VIP strécům a tetinám, kladně reagujícím na zvací dopis stréca Klapetka. Trochu nám na tomto návrhu vadí, že se většinou jedná o dávné absolventy, kteří už drahně let přestali platit příspěvky a někteří ani platit nezačali.
 4. Nicméně seznam těchto byl přečten, některá jména byla vyřazena, jiná snad ještě přibydou. Oříškem pro stréce Papeže a Káňu bude nalézt k těmto jménům správné adresy. Je nutno jim ten konečný seznam jmen poslat!!!
 5. Po delší době se zdráv, pln elánu a nápadů dostavil stréc Šimíček. Je příjemné, že nejde jen o dobré nápady, ale že je schopen postarat se i o jejich realizaci.
 6. I přes omluvenou nepřítomnost stréců Cedidly a Polanského se další rozhovor stočil na program 45. Setkání. Zatím je jen zajištěna účast strécovského Nostalgia Quartetu a WraaDap Bandu. Ostatní jména: Jan Smigmator, Dasha, Martina Bárta, Laďa Kerndl s dcerou a mnohých dalších, zůstávají zatím jen v oblasti tužeb a snů.
 7. Na 45. Setkání se opět uplatní slosovatelné vstupenky, (tentokrát správně číslované). Jsou vítány návrhy na ceny, případně ceny samotné.
 8. Do prořídlých řad diskutujících přibyl i pracovně přetížený stréc Jára Kramář. Jeho firma. Bekros obdrží vbrzku k vytištění dopisy VIP strécům a tetinám, jen co bude jasno kolik bude pro stréce a kolik pro tetiny. A pak samozřejmě pokud budou už několikrát, i v minulé zprávě, požadované adresy.
 9. Ještě jeden důležitý bod byl v zápisu málem opomenut. Stréc Mottl byl důrazně upozorněn, že v projevu říká nesprávně jméno Blaha s dlouhým „á" Bláha. Stréc slíbil, že se polepší, nebo hrozil, že se nebude projevovat.
 10. Další zasedání vědecké rady bylo stanoveno na pondělí 18. dubna v 16.30.
FIS CIS STRÉC NEC

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 21. 3. 2016

 1. Zahájení bylo příjemné. Badatelnou zazněla uchu lahodící zvonkohra skleniček a oslavenec Pepa NEC byl požádán, aby ještě, zdráv a vesel, v použitelném stavu pár let vydržel.
 2. Z čerstvých záznamů bylo zjištěno, že část radních dosud neuhradila čestný strécovský (200) příspěvek za loňský rok. Bylo jim doporučeno: Rděte se a styďte se! (Seznam veškerých neplatičů z řad strécovstva i tetinstva je k dispozici u stréca Papeža.)
 3. Návrh na rozeslání dopisu cizojazyčným strécům, který byl zpochybněn už v minulém zápisu, byl definitivně zavržen. Jejich správné adresy nelze věrohodně potvrdit, stejně jako jistotu jejich pozemské existence.
 4. Naopak, seznam tuzemských, často dlouhá léta nečinných slavných stréců a tetin, bude doplněn a dopisy obeslán. Definitivní podobu dopisu stréca Klapetka připraví ke schválení stréc NEC a BEKROS.
 5. Stréc Mottl zapůjčil úřadu stréca Káni poslední dohledatelný seznam jmen a adres.
 6. Jako návrh na letošní suvenýr bylo předloženo pět kopií DVD ze slavného 25. SETKÁNÍ. Po jejich shlédnutí bude rozhodnuto zda ano, či ne.
 7. Tetina Saša byla prohlášena „Zesilovačem Mottlových myšlenek." (tento, na rozdíl od ní, mluví totiž takřka neslyšně).
 8. Správce strécovského Webu stréca Wíťu N. upozorňujeme, že přání k Vánocům 2015 a únorový koncert nemohou být považovány za aktualitu. Kde se ztratila jeho strécovská síla vyjádřená udělením stejnojmenného řádů?
 9. V našich řadách řádí choroby. V badatelně Panoptika přibyla další neobsazená místa. Chyběli tvůrci programu stréci Cedidla a Polanský. Stréci, zmobilizujte svou obrovskou strécovskou silu! Netrpělivě očekáváme Vaše návrhy programu. Své nápady by mohla přinést, ale stále nemůže, také jinde a jindy nápady překypující tetina Dada.
 10. Návrhy na promočení dalších absolventů už začala přijímat tetina Jana. Přednost mají opravdoví nadšenci!
 11. Další zasedání vědecké rady je předběžně navrženo na 4. dubna, (nebo 18. dubna, dle dohody).
FIS CIS ! STRÉC NEC (77)

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 29. 2. 2016

 1. Zprvu se hovořilo o chorobách a úrazech, což nelze považovat za zahájení.
 2. Toho se ujal přišedší stréc Mottl obvykló obrovskó siló.
 3. Zahraničním strécům, jakož i slavným strécům a tetinám dříve aktivnějším, bude zaslána mimořádná pozvánka a oznámení o jejich žádoucí přítomnosti na 45. SETKÁNÍ. Kostru této písemnosti umně zhotoví stréc NEC, stréc Klapetek tuto naplní půvabným tělem a tetina Koňárková ji okrášlí historickým kulatým razítkem. Překlady do cizích jazyků zajistí stréc Polanský, na adresy rozešle stréc Papež.
 4. Zádrhelem této spěšné akce se může stát neexistence správných adres, které se mají nacházet v archivu. Najdou-li se, bude nutno doufat, že se adresáti neodstěhovali jinam, nebo neodešli vůbec!
 5. Stréc Pepa NEC požádal, aby byl pro ztrátu důvěry zbaven úřadu strážce archivu. Nebylo mu vyhověno.
 6. Důležitým bodem jednání se stalo, zda SETKÁNÍ zůstane v Juliánově, nebo se přemístí do Králova Pole. Je nutno, aby se vyjádřili i zbývající, nepřítomní radní a to do dvou dnů!!!
 7. Neozvou-li se včas, bude současný poměr sil pro Semilasso (7 : 3) považován za právoplatný.
 8. Milanu Skřebskému, který ze zdravotních důvodů odmítá opustit Děl.dům, slibuje stréc Polanský odvoz autem do Semilassa a zpět.
 9. Stréc Badura široce rozvedl potřebu objednání autobusu pro přepravu stréců a tetin z Bojanovic a vzal si to na starost.
 10. Příští vědecká rada se bude konat v pondělí 21. 3. 2016! Pro notoricky nepřítomné napsáno tučným písmem!
S pozdravem FIS CIS STRÉC NEC

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 8. 2. 2016

 1. Jednání zahájil prorechtor stréc Mottl prohlášením, že se bude projednávat jen jeden bod a to návrh na změnu sálu pro 45. SETKÁNÍ.
 2. Mělo by to být letos slavnostnější a v reprezentativnějším prostředí a protože tetina Saša už byla předběžně jednat v Semilasse a sjednala poměrně rozumnou cenu, zdálo se být rozhodnuto.
 3. Našli se ale i odpůrci stěhování a tak se rozvinula bohatá diskuze v níž byly vyzvedávány klady a zápory obou sálů, dosavadního Dělnického domu v Juliánově a navrženého Semilassa v Králově Poli. Debata proběhla kultivovaně, nedošlo k žádným násilným činům. V hlasování byli odpůrci (Káňa a Nečas) poraženi 7 : 2.
 4. Rozhodnuto ještě ale není, nepřítomní radní jsou tímto vyzváni, aby svými hlasy podpořili tu, či onu stranu.
 5. Přidaným bodem jednání byl program SETKÁNÍ, ale v nepřítomnosti omluveného, nemocného stréca Cedidly se jen mudrovalo na dané téma. Padaly poměrně nereálné návrhy, které, v případě schválení, budou vyžadovat značné diplomatické úsilí delegovaných radních.
 6. Stréci Papež a Káňa byli pověřeni vypracováním seznamu kdysi aktivních známých stréců a tetin, kterým budou k slavnému 45. SETKÁNÍ poslány zvací dopisy a pozvánky.
 7. Poněkud deprimujícím hovorem o stavu strécovské pokladny bylo jednání vědecké rady ukončeno.
 8. Příští mudrování v badatelně Panoptika bylo předběžně domluveno buď na 22., nebo 29. února.
 9. Přesné datum upřesní tetina Ilona SMS.
FIS CIS! STRÉC NEC

  
© 2007 FMS • www.streci-fms.cz • streci@seznam.cz  |||  webdesign © Petrex Design • www.petrex.cz