medaile
 

ZÁPISY VĚDECKÉ RADY - 2017

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 6. 11. 2017 ve VINO ART

 1. První zasedání rady po 46.Setkání mělo výlučně úřední ráz. Byly vyřizovány veškeré právní záležitosti týkající se přerodu sdružení na spolek, což by bravurně zvládl stréc Jan Šimíček junior, kdyby byli přítomni všichni stréci a tetiny s povinností podpisu. Ti omluvení jistě podpis zvládnou dodatečně osobně, nebo elektronickou cestou.
 2. Ohodnocení průběhu letošního Setkání bylo odloženo na příští předvánoční zasedání, které se už tradičně bude konat v Moravské strécovské vinotéce u stréca Adámka na Mojmírově náměstí.
 3. MUStr. Adámek si už napsal do provozního diáře datum 11. prosince a totéž jistě učiní všichni radní, stréci a tetiny.
 4. V 16 hodin se otevírají dveře útulné badatelny (viz obr.) a hned poté i lahve lahodného Moravského vína.
S pozdravem FIS CIS! STRÉC NEC 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 9. 10. 2017 ve VINO ART

 1. Hlavním účelem tohoto zasedání byly podpisy a razítkování důležitých listin. Ruch vznikající touto zdánlivě tichou činností byl nevídaný.
 2. Bedlivé zraky korektorů Šimíčka a Nečase odhalily v připravovaných materiálech chyby, které by bez jejich ostrozraku způsobily značné strécovské situace. Vše bude do slavné soboty napraveno.
 3. V komorním prostředí badatelny VINOART byli bez fanfár ale slavnostně, poctěni významnými úřady členové rady. Docentem se stal MUStr. Jan Šimíček jr. a profesorkami tetiny Saša Mrkvicová a Jana Putnová.
 4. Jednání rady krátce navštívil od jara neviděný stréc Laďa Káňa. Dlouhou nepřítomnost omluvil značnou vzdáleností Ivančic od Brna a neodkladnou uměleckou činností.
 5. Závěrem zasedání byla vedena krátká neúspěšná debata o reservacích stolů. Kladem zůstává, že sedět budeme všichni, většinou ale budeme v povinnostech svých úřadů chodit, běhat dokud se od dopoledne do noci udržíme na nohou.
 6. Protože sobotní SETKÁNÍ je i valnou hromadou nového spolku, sejdeme se neobvykle k dalšímu jednání už 6. listopadu.
FIS CIS! STRÉC NEC

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 25. 9. 2017 ve VINO ART

 1. Předposlední zasedání VR před 46. setkáním stréců a tetin bylo zahájeno v poklidném tempu. Pozvánky byly rozeslány a zbývající rozdány přítomným k případnému použití.
 2. Vpravo za dveřmi bude zřízen prodejní pult na prodej lahvinek vína a jednohubek, vína bude tentokrát přiměřený počet, 150 lahví. Protest se dá očekávat od stréců, kteří v těch prostorách pravidelně hnízdili. Vlevo za dveřmi se budou prodávat trika, cédéčka a leccos dalšího.
 3. S přibývajícími body jednání nabývalo na tempu při správném strécovském nadšení.
 4. Podle plánu na rozmístění stolů se zdá, že mnohá místa budou zadána ještě před vstupem prvních hostů.O místenkách budou přímo na místě budou mírumilovně jednat radní Pepa a Saša.
 5. Taláry budou uloženy v šatně publika, aby se zbytečně neběhalo v slavnostním oděvu přes sál. Na jejich vyžehlení donese obětavě žehličku tetina Saša.
 6. Od jedenácti hodin už budou sál připravovat dokonalí technici stréca Polanského, nad naladěním klavíru má patronát zkušené ucho stréca Šimíčka.
 7. Ve 14 hodin začne zvuková zkouška OLDO LUBICH BIG BANDU.
 8. Mírné vzrušení přineslo jednání o Ceně J. Blahy, což způsobila iniciativa dvou stréců, debata byla ukončena bez hrozících násilností. Hodí se uvést slavnou větu jednoho ředitele: „Iniciativa ano! Ale až řeknu!"
 9. Poslední detaily a obvyklé razítkovaní bude zvládnuto na posledním zasedáním rady před slavným dnem v pondělí 9. října.
FIS CIS! STRÉC NEC

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 4. 9. 2017 ve VINO ART

 1. Celé zasedání vědecké rady se neslo v tvůrčím duchu. Hlásily se splněné úkoly a rozdávaly další.
 2. Stréc NEC převzal návrh pozvánky s připomínkami a slíbil hbité opravy. Stréc Klapetek na opravenou pozvánku přidá svá mudrosloví a pak už nic nebrání odesláním strécovské tiskárně Bekros, jejíž zástupce radní Jára byl přítomen a zařídí spěšný tisk do pátku tohoto týdne. O natištění adres se postará stréc Mrňa, o nalepení a rozeslání pozvánek osvědčené tetiny Saša a Ilona.
 3. Stréc Badura převzal 20 kusů strécovských řádů z dílny Pavla Hryciowa a přednesl návrh na seznam vyznamenaných. Následně proběhla diskuse o udělení Ceny Josefa Blahy. Jak je v radě zvykem, došlo se záhy ke shodě. Ceny budou uděleny dvě.
 4. Stréc Mottl nabídl k cenám za vylosované vstupenky CD slavného BRNO CHAMBER ORCHESTRA jehož byl directorem. Následovaly další nabídky, takže pro letošek je tetina Saša zbavena starostí o naplnění pěti igelitek.
 5. Naše mudrování poctil svou návštěvou stréc Vašek Tolar, jeden z radních první zakládající VR. Nabídl do programu Setkání 2018 koncert Maďarské Cool-rock jazzové skupiny s tím, že bude její půlhodinové vystoupení sponzorovat. Po poslechu několika skladeb prohlásili přítomní znalci, že druh hudby je pro strécovské publikum přijatelný, (při důsledném hlídání rozumné hladiny zvuku).
 6. Stréc Šimíček junior podal zprávu o průběhu přerodu našeho sdružení na spolek. Už na první poslech je zřejmé, že se tento úřad ocitl ve správných rukách. Dík patři i MUStr. Janu Šimíčkovi senioru, za to že má syna stréca Jana Šimíčka juniora.
 7. Mnoho dalších úkolů jsem nestačil zaznamenat a musíme spoléhat, že si je pamatují dotyční úkolovaní.
 8. Další rada bude v pondělí 25. září.
FIS CIS! STRÉC PEPA NEC

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 21. 8. 2017 ve VINO ART

 1. Úvodem vysvětlení, proč se píše zápis a proč se dává na WEB. Je to proto, aby se už jednou vyřešené neřešilo znovu a aby si radní připomněli své úkoly do nejbližší rady. Sypu si popel na holou hlavu, sám jsem si to před včerejším zasedáním rady nepřečetl.
 2. Tetina Jana dala dohromady návrhy na promočení nových absolventů. Konečný počet je 20 a tak to asi už zůstane.
 3. Nebezpečí nedokončení opravy sálu Děl. domu je asi zažehnáno. Ještě to definitivně zjistí a zabezpečí průjezd soukromým pozemkem stréci Polanský a Klapetek.
 4. Stréc Vojta Polanský rozdal, stejně jako minule přítomným sledovanec a znovu žádá o připomínky.
 5. Poněkud náročnější spolupráci a komunikaci s OLDO LUBICH BIG BANDEM budou zajišťovat tři spojovací důstojníci: Tetina Saša a stréci Šimíček a Polanský.
 6. Přítomní návštěvníci úspěšného koncertu Jana Šimíčka poděkovali za pozvání. Ti, co koncert promeškali májí co litovat.
 7. Stréc Šimíček junior podal obsáhlou zprávu o naší plynulé přeměně na spolek a vysvětlil vše potřebné. Značné úpravy postihnou Webové stránky, což za stréca Wíťu slíbil zajistit stréc Kazelle.
 8. Letošní suvenýry suverénně vyřešil stréc Vojta. Slíbil zajistit 300 ks luxusních propisek s nápisem: FACULTAS MORAVIENSIS STRAECORUM. Tradiční suvenýr DIÁŘ je duem Nečas-Šváb připraven ke korektuře.
 9. Předběžně byly projednány návrhy na udělení úřadů a řádů. Vše jako obvykle řídí obrovskó siló stréc Badura. 20 odlitků řádů předá do rukou stréca Nečase koncem tohoto týdne kovolijec Pavel Hryciow.
 10. Návštěvu chorého stréca Skřebského slíbila zajistit tetina Ilona. Jde také o odčerpání sloh, tubusů, odznaků atd.,(pokud stréc Milan ještě něco má).
 11. Příští zasedání vědecké rady se koná v pondělí 4. září v 16 hod.
S pozdravem FIS CIS STRÉC PEPA NEC

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 19. 6. 2017 ve VINO ART

 1. Stréc Mottl zkontroloval plnění úkolů dle zápisu z minulé vědecké rady. Úkol stréca Klapetka bude splněn po odchycení Židenického starosty koncem června.
 2. Tetina Jana pilně shromažďuje nové čekatele na promočení. Navrhovatelé slíbili dodat vše potřebné.
 3. Stréc Vojtěch rozdal zájemcům návrh bodového scénáře k připomínkování. Nejvyšší zástupce přerovských stréců slíbil doplnit scénář zprávou o větrech v Moravské bráně, kam zapracuje i něco o sto létech stréca Kainara a o odchodu zpěvačky Jarmily Veselé.
 4. Do vědecké rady nově kooptovaný stréc Jan Šimíček junior přednesl návrh stanov dle zákona nově zřízeného spolku FMS a jednotlivé body byly zodpovědně projednávány přítomnými odborníky. Upravený návrh bude radě předložen ke schválení.
 5. Jednání byl přítomen spolutvůrce řádů kovolijec Pavel Hryciow. Slíbil objednané řády dodat včas a podal zprávu o zdravotním stavu stréca Ládyo Šafaříka trávícího podzim života v domově seniorů v Jevišovicích.
 6. Ve volné diskuzi bylo, kromě jiného, mudrováno o orchestru na 47. SETKÁNÍ v roce 2019. Navržená Maďarská jazzová skupina je jistě vítaná, za předpokladu, že nejde o jazz méně stravitelný pro citlivé uši tance chtivého publika. Další možností je Big Band Brno stréca(?) Jiřího Audese. (viz foto). Se záviděníhodnou pílí myslí někteří radní značně dopředu. Dle nových stanov jsme ale voleni na sedm let s možností dalšího prodloužení, takže prostor pro iniciativu je obrovský.
 7. Stréc Jan Šimíček senior pozval přítomné na svůj klavírní koncert (viz příloha) a s přáním příjemně prožitých prázdnin se radní rozcházeli z naší nové badatelny VINO ART. (Škoda že se jí nedožil stréc Fux. Měl by to jen přes ulici).
 8. Se slzou v oku ještě chvíli vzpomínali poslední přímí účastníci slavného cyklistického Tour de Zavadil na dávné nesmazatelné zážitky. (Z přítomných to byli jen stréci Mottl, Nečas, Badura a Mrňa).
S pozdravem FIS CIS STRÉC PEPA NEC

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 15. 5. 2017 ve VINO ART

 1. Zasedání zahájili stréci bez přítomnosti zapisovatele (stréc Nec stůně), a zástupce je nedochvilný. Ale už předjednali okolnosti převodu FMS z o.s. na z.s., což je právní povinnost, dle platné legislativy. O celou záležitost se nám postará kooptovaný nový člen VR, odborný poradce na slovo vzatý, stréc notář Mgr. Jan Šimíček jun. Průběžně nás bude informovat a připraví veškeré podklady ke schválení valnou hromadou - na Setkání 14. 10. 2017. Na celé akci spolupracuje stréc Badura, který připraví potřebný počet pro VR a Kontrolní komisi. To vše dle potřebných předpisů. Současně byla navržena změna sídla FMS z Ladové 28 na nám. SNP 1130/22 a to od data schválení valnou hromadou dne 14. 10. 2017.
 2. byl odsouhlasen finanční dopis pro strécovskou obec, který připravil bdělý stréc Nec a o rozeslání se postarají tetiny Ilona,Saša a stréc Mrňa.
 3. úkol pro stréca Pepu Nec, dočasně v ústraní nabírající síly: nutno spočítat v kronice účast stréců na Setkání za poslední 2-3 roky. Nutné viz bod 1)
 4. úkol pro stréca Kramáře (Bekros) : připravit do příští VR (19/6) tisk v 3D - návrh Řádu stréca Zavadila. Budeme jednat s hostem VR, kovolijcem Hryciowem o odlitku. Stréc Pepa Nec je pověřen pozváním stréca Hryciowa na VR 19/6.
 5. úkol pro stréca Klapetka : projednat možnost pozvání starosty ev. místostarostky Židenic na 46. Setkání. S tím je spojeno i jednání o možnosti parkování na nepřístupných pozemcích na Jamborové.
 6. opět odsouhlasen nákup triček s potiskem pro Setkání, v počtu 25 ks (úkol pro tetinu Sašu)
 7. stréc Polanský předložil návrh programu na 46. Setkání. Domluvil i vystoupení stréca Šimíčka (klavír) s Big bandem O. Lubicha.
Snad jsem na nic zásadního nezapomněla (ev. se omlouvám) a s tím se s vámi loučím a přeji hezké, snad už letní dny:)
Připomínky zasílejte na moji adresu:(
Zapisovatel v.z. (z nutnosti) za nepřítomného Pepu Nec.
Vaše tetina Saša

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 3. 4. 2017

 1. Zasedání zahájil stréc Mottl dotazem na počet radních v našem občanském sdružení. Mělo by nás být 21. Vzhledem ke změnám zákonů, kdy se sdružení budou přejmenovávat na SPOLKY, není úplně jasno co bude od spolků požadováno. Stréc Šimíček junior je právník a stréc senior spolu se strécem Badurou zjistí potřebné. Než k tomu dojde zůstane razítko a úřední listiny beze změny.
 2. Víťa Papež blahé paměti, přemístil veškerý svůj úřad na flešku, kterou donedávna opatroval stréc Káňa. Ten vymyslel strategický plán, jak zajistit dokonalou evidenci stréců a tetin. (Fleška bude předána dalšímu účastníku akce radnímu Liboru Mrňovi k zanesení do jeho databáze). Úkol sjednocení čísla diplomů a certifikátů vyžaduje obrovskó strécovskó silu! Tou oplývá i tetina Saša a svolá vbrzku kolektiv vybraných vědeckých pracovníků do nově ustavené badatelny.
 3. O nové badatelně VINO ART v Úvoze bylo hlasováno. Pro se vyjádřilo devět hlasujících, (včetně pilné servírky), proti byl jeden, nikdo se nezdržel. Pro řidiče je v okolních ulicích dosti míst na parkování.
 4. Stréc W. Novák spolu s tetinou Janou provedli na Webu důležitou úpravu seznamu stréců a tetin a to podle roku promočení.
 5. Stréc Mottl navrhl do programu exhibici siláka F. Šebely jako součást vystoupení Mistra hantecu Hlaváčka. Do příští VR oznámí výsledek jednání s tímto následovníkem stréca Kocourka.
 6. Ozvláštnění koncertu OLDO LUBICH BIG BANDU nabídl stréc Šimíček a vstoupí do jednání s O. L.
 7. Stréc Ládyo Šafařík dlící v Domově seniorů poděkoval telefonicky za přání VR k osma osmdesátinám. Jeho kovolitec Hryciow taktéž telefonicky nabídl naší universitě odlití dalších řádů. Počet bude upřesněn.
 8. Nad zhotovením řádu stréca rechtora R. Z. budou společně mudrovat stréci Kramář a Mrňa.
 9. Do příštího zasedání rady (15. května) předloží stréc NEC návrh pfinančního dopisu.
S vědomím, že zas něco důležitého vynechal, loučí se a jde spát, stréc PEPA NEC

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 6. 3. 2017

 1. Mudrování zahájil, nikým nerušen stréc Mottl. Upozornil na některé zmatky při předávání medailí, i když úkoly byly přesně domluvené. Stréc, který projevil nevyžádanou aktivitu se omluvil. Chybička se vloudila.
 2. Stréc Polanský předložil a přečetl listinu se zkušenostmi z loňského setkání. K poznatkům bude pečlivě přihlíženo při chystaném 46. setkání. Je zjevné, že se začíná tvořit nový program s chvályhodnou snahou o zdůraznění strécovské veselosti.
 3. Přítomní byli seznámeni s výsledkem jednání se strécem Lubichem 20. ÚNORA, v cukrárně ve Vaňkovce. Bylo dohodnuto, že na 46. SETKÁNÍ bude koncertně i k tanci hrát Česko-Rakouský OLDO LUBICH BIG BAND.
 4. Stréc Badura oznámil, že je už zajištěný další cizokrajný orchestr pro 47. SETKÁNÍ v roce 2018. (Přesnější informace podá včas stréc Tolar).
 5. Tetina Ilona ohlásila, že termín letošního setkání je zamluvený na 14. října 2017.
 6. Stréc Ládyo Šafařík slavný tvůrce řádů a medailí se telefonicky ozval z Domova seniorů v Jevišovicích. Bude mu odeslána vědeckou radou připravená zdravice. Při jejím spisování přišel filosof Milan Klapetek o stříbrné pero. Toto bude uloženo v archivu, v muzeu slavných předmětů.
 7. Zvolna už se začíná rodit seznam nových absolventů. Navrhovatelé jsou povinni připravit jejich curriculum vitae.
 8. Stréci Mrňa a Kramář spolupracují na tvorbě medailí novým vědeckým způsobem a budou radu informovat o průběhu bádání.
 9. Stréc Cedidla slíbil podat zprávu o změnách v síle průvanu v Moravské bráně. Rada potom krátce pomudrovala o neutěšeném stavu kateder Hanácké, Jesenické, Žlutické a dalších.
 10. Na novém webovém seznamu stréců a tetin se rozhodl pracovat stréc Wíťa Novák. Jména budou sestavovaná po roce promočení a tam ještě podle abecedy. Vědecky náročnou práci slíbil dokončit vbrzku.
Krátce před polednem následujícího dne dokončil STRÉC NEC

  
© 2007 FMS • www.streci-fms.cz • streci@seznam.cz  |||  webdesign © Petrex Design • www.petrex.cz